Theseus och Minotaurus i Norden

Minotaurus var ett monster som levde i en labyrint i kung Minos palats. Kung minos var kung på Kreta. Minotaurus betyder just Minos tjur på grekiska, men han skall ha varit till hälften människa och till hälften tjur. Enligt legenden så skedde ett krig mellan Aten och Kreta, som Kretensarna vann. Fredsuppgörelsen innebar att Atenarna var nionde år måste sända sju unga män och sju unga kvinnor till kung Minos för att offras till Minotauren.

Theseus, som var en prins i Aten bestämde sig för att istället döda Minotauren, så han anmälde sig som frivillig till att vara en av de sju. När han kom till Kreta så förälskade sig kung Minos dotter Ariadne i honom, och hon hjälpte honom att hitta i labyrinten med hjälp av et garnnystan. Theseus dödade Minotaurus och åkte hem. I sin glädje över att ha lyckats i sitt uppsåt så glömde han bort ett löfte han hade givit till sin far. De hade kommit överens om att när det Atenska skeppet kom hem så skulle det ha vita segel om Theseus hade överlevt, men att de skulle ha kvar sina svarta segel om han var död. De seglade in i hamnen med svarta segel varpå Theseus far kastade sig i havet i förtvivlan.

Minotaurus var en intressant karaktär. Han var till hälften tjur och till hälften människa. och detta berodde på att han var frukten av en union mellan en tjur och kung Minos drottning Pasifaë.

Sägnen berättar att Poseidon skänkte en tjur till kung Minos som han skulle offra, men istället så bestämde sig kungen för att behålla den ståtliga tjuren. Poseidon blev då vred och straffade kungen genom att väcka en sexuell åtrå i drottningen för tjuren. Hon lät bygga en “rigg” där hon kunde krypa in för att göra akten möjlig.

Mytologiskt så är detta intressant eftersom det utgör en hieros gamos-rit. Det vill säga ett heligt giftermål, en sex-rit. Pasifaë betyder den all-strålande, och enligt myten så var hon dotter till solen. Tjuren var antagligen besläktat med en tjur-gud från mellanöstern. Denna tjur-gud symboliserar månen. Så, Minotaurus var ett monster som föddes genom en union mellan solen och månen.

Man har gjort arkeologiska fynd i palats på Kreta som kan tolkas som spår av människooffer, men det är inte otvetydigt.

Det är uppenbart att myten om Minotaurus är en pre-grekisk, pre-indoeuropeisk myt. Theseus däremot är en typisk indoeuropeisk kringvandrande hjälte. Att han behöver ge sig in i en grotta för att rädda en prinsessa och att detta har en komponent av nötkreatur stämmer också in på detta, och är ett eko från den indoeuropeiska skapelsemyten.

Theseus är dessutom inte den ende Grekiske hjälten som åker till kreta för att döda en tjur. Även Herakles gör detta som ett av sina stordåd. Kanske är det så att myten om Herakles är en samlingsmyt där man har samlat berättelser om olika hjältar i en myt. Detta stordåd verkar alltså vara ett minne av ett krig mellan Aten och ett tjurdyrkande folk på Kreta, på samma sätt som myten om Theseus.

Det finns även spår av en labyrintmyt på närmare håll. Över hela Europa finns en speciell form av labyrint ristad på hällar och stenar. Det finns även labyrinter i form av stenar på marken.

Hällristning av labyrint från Prästbacka i Röra socken på Orust

Jag föreställer mig att dessa labyrinter har haft en koppling till myten om att rädda kreatur från en grotta. Den vindlande formen skulle då symbolisera den förvirring och osäkerhet som hjälten upplever på sin väg ner i labyrinten.

Denna myt förvanskades och euhemeriserades av de kristna till myten om sankt Göran, men den har alltså ett indoeuropeiskt ursprung. I nordisk mytologi finns berättelsen om Hermod som sändes av asarna för att försöka förhandla loss Balder från Hel.

Jag har gjort en egen tolkning av denna myt i en berättelse här på bloggen. Det finns fler hjältar i den grekiska mytologin som behöver bege sig ner i underjorden för att återerövra ett pris. Jag kommer att publicera fler inlägg framöver.

4 reaktioner på ”Theseus och Minotaurus i Norden

Kommentarer är stängda.