Om Brons och Blod

Bronsåldern är ursprunget för västerlandets kultur. Under bronsåldern skapades Iliaden och Odysséen, de nordiska gudasagorna började hitta sina nu kända former och i nuvarande Pakistan skrevs Rig Veda ner.

Under bronsåldern vandrade de indoeuropeiska och uraliska folken in från asien och koloniserade hela Europa. Vi bär alla med oss spåren av dessa erövrare i våra gener.

Det var en tid av upptäckter, erövring och utforskning. Det var en tid när folk föddes och folk gick under. Det var en tid när skönhet, styrka och konstfärdighet uppskattades. Det var en tid när stridskonst var beundrad och ond bråd död förväntad. Det var en hård tid. Det var en vacker tid.

Det var en tid av Brons och Blod.

Under jorden vilar Anfader