Bok

Som jag har antytt i olika artiklar så är denna blog ett sätt för mig att samla min research och prova olika idéer i samband med den bok som jag är i färd med att skriva. På denna sida kommer jag att lägga dela enskilda kapitel som jag sedan kan referera från huvudbloggen.

Alla filer, och all text som jag delar här är fortfarande under min upphovsrätt och de får inte delas på något annat sätt än genom länkar till denna sida.

De första kapitlen

Det här är de första två kapitlen i boken. Här förklaras hur samhället är organiserat och hur hjältarna fick sina namn.

Eddan

Sögubrot om slaget vid Bråvallarna