Boplatser från stenålder och bronsålder

Jag hittade filer med fullständig kartdata på RAA och gjorde några intressanta kartor. Bronsåldersboplatser i Sverige Den första kartan visar konstaterade bronsåldersboplatser i Sverige. Man ser en tydlig preferens för kustbygderna. Även att Skåne, Öland och Gotland är starkt representerade. Bronsåldersboplatser i Skåne Om vi sedan zoomar in på Skåne ser vi att västkusten och … Fortsätt läsa Boplatser från stenålder och bronsålder

Var finns alla saker från bronsåldern?

Och var bodde de? En sak som jag har reagerat över när jag har läst rapporter från utgrävningar, och när jag har surfat runt på riksantikvarieämbetets fornsök (så som man gör) är hur mycket lämningar det finns från neolitisk tid, och från järnåldern. Men samtidigt har det slagit mig hur lite det finns från Bronsåldern. … Fortsätt läsa Var finns alla saker från bronsåldern?

Så skapades världen

I Sången om Vavtrudner så berättar jätten Vavtrudner för Oden att jorden skapades av Urjätten Ymers kropp. Av Ymers kött åstadkoms jorden och av benen berg; av rimfrostjättens huvudskål himlen blev skapad, böljan av hans blod. Denna berättelse är mycket gammal. Så gammal att den återfinns i liknande former i alla indouropeiska folks mytologier. Man har försökt återskapa berättelsen och … Fortsätt läsa Så skapades världen

Manlig skönhet

Till skillnad från medelhavets högkulturer, så finns det inget skrivet material bevarat från Nordisk bronsålder. Men trots detta finns det vissa saker vi kan säga om hur man tänkte, och vilka ideal man hade. Det finns intressanta paralleller till en berättelse i Eddan. När män avbildas på hällristningar så finns det vissa karakteristiska saker som … Fortsätt läsa Manlig skönhet