Vad hette brons på bronsåldern?

Etymologi

Ordet “brons” kommer från staden Brindisi i Italien, och det är ett väldigt sent inlån till Svenskan. Så, vad hette brons innan dess?

Om man söker på “ärg” i Svensk Etymologisk Ordbok på projekt Runeberg, så får man veta att det fornsvenska ordet för koppar och brons var “er” eller “eir”. Wiktionary ger även vid handen att “eir” kommer från det rekonstruerade protogermanska ordet “*aiz” (asterisken betyder att det är ett rekonstruerat ord, det kan vara bra att komma ihåg). Det protogermanska ordet kommer i sin tur från det indoeuropeiska ordet “*ayos”.

“Ära” härleds från ett annat ord “*auso”, vilket i sin tur kommer från indoeuropeiskans “*hows”.

Men, med två så lika ord, är det inte troligt att man använde ordspråk liknande “aiz idi auso” (brons och ära) eller “auso uz aiz ” (ära ur brons)?