Så skapades världen

I Sången om Vavtrudner så berättar jätten Vavtrudner för Oden att jorden skapades av Urjätten Ymers kropp.

Av Ymers kött 
åstadkoms jorden 
och av benen berg; 
av rimfrostjättens huvudskål 
himlen blev skapad, 
böljan av hans blod.

Denna berättelse är mycket gammal. Så gammal att den återfinns i liknande former i alla indouropeiska folks mytologier. Man har försökt återskapa berättelsen och i grova drag så gick det till så här.

Från början fanns två bröder som var tvillingar. Den ene hette “Man”, och den andre hette “Tvilling”. De båda levde på mjölk från en Ur-ko. En dag så förleds, eller lockas Man att döda sin bror Tvilling. Sedan skapar Man jorden av Tvilling.

Det intressanta här är att Ymer är härlett från ett proto-indoeuropeiskt ord för tvilling. I andra indioeuropeiska skapelsemyter heter han Yama (sanskrit) eller Yima (avesta). Det är samma ord som latinets Gemini.

Man är ett väldigt gammalt ord som har fortplantat sig tämligen oförändrat genom årtusendena. Tacitus (98 e.kr.) att Germanerna räknar sitt ursprung till “Mannu”, son av “Tuisto”. Tuisto har en motsvarighet i Rigveda i guden Tvastar. Så de som berättade för Tacitus borde alltså ha förmedlat en äldre variant av samma berättelse.

Kon då? Ja, Kon som hette Audhumla i Eddan, hon slickade på isen och då formades Bure som var farfar till Oden, Vile och Ve.

I Keltisk mytologi tar Kon, som här heter Ai, Yamas roll, och är den som blir uppstyckad, den här gången av en tjur som heter Cúalnge. Hennes kroppsdelar sprids över Irland, och ger då upphov till namnet på olika delar av Irland.

I Rigveda finns det flera kor som offras, vilket kan verka paradoxalt med tanke på hur man behandlar kor i Indien idag.

Det man kan säga är att detta är berättelser som går tillbaka säkert minst 5000 år, till den tid då indoeuropéerna levde på stäppen och vallade stora hjordar med kor. Den traditionen levde sedan vidare när de lämnade stäppen. För folket i Norden under bronsåldern borde detta ha varit en väldigt känd berättelse, och vilket barn som helst borde ha vetat vilka Yama och Mannu var.

En reaktion på ”Så skapades världen

Kommentarer är stängda.