Ermanarics besegrade folk

I sin krönika över det Gotiska folket, så skriver jordanes om hur Hermanaric (eller Ermanaric, eller Jörmunrekr) erövrade en mängd folk i norr. Vi har tidigare skrivit flera inlägg om hans lista över de folk som bodde i Skandinavien, men det här är alltså en annan lista av folk. Precis som i fråga om listan över Skandinaviens folk så finns det även här olika tolkningar av vilka de är.

Låt oss börja med vad Jordanes skriver.

Geberich, goternas kung, lämnade snart människornas affärer och Hermanaric, den ädlaste av Amalerna, efterträdde honom på tronen. Han kuvade många krigiska folk i norr och tvingade dem att lyda hans lagar, och vissa av våra förfäder har med rätta jämfört honom med Alexander den store. Bland de stammar som han besegrade var Golthescytha, Thiudos, Inaunxis, Vasinabroncae, Merens, Mordens, Imniscaris, Rogas, Tadzans, Athaul, Navego, Bubeganae och Coldae.

Getica XXIII

Goterna bodde vid den här tiden , i område nordväst om Svarta havet. Det motsvarar den kultur som kallas för Chernyakov-kulturen. Så området norr om dem motsvarar det inre av Ryssland, som vid den här tiden till stor del beboddes av olika Finsk-ugriska folk.

Chernyakov-kulturen, Ermanarics Goter under tidigt 300-tal. (CC BY-SA 3.0)

De Finsk-Ugriska folken trängde västerut från metall-åldrarnas början, och runt år 800-f.kr. kom de fram till Karelen där man tror att det proto-finska språket utvecklades och varifrån det sedan spred sig västerut, söderut och österut. Fram tills slaverna började expandera österut på 400-500-talet så var det främst finsktalande folk som bodde i det som idag är Ryssland, och många av dem bor där än idag.

Listan innehåller också en del namn som verkligen liknar namn som vi känner igen som namn på olika Finsk-Ugriska folk. Thiudas, skulle kunna vara Tjuder, som har använts om olika finsk-språkiga folk längs med Östersjökusten. Vasinabroncae kan vara Vepser, Merens skulle kunna vara Merierna som bodde i Ryssland så sent som på Vikingatiden. Imniscaris skulle kunna vara Mescera, som enligt den första länken i detta stycke skulle vara ett finskspråkigt folk. Mordens skulle kunna vara Mordviner, som är ett folk som än idag bor i Ryssland.

Mordvinska folksångare framför en traditionell rituell sång, (CC BY-SA 3.0)

Om man tittar på denna lista, så ser det verkligen ut som en rimlig förklaring. Och kanske är Karelen för de Finskspråkiga folken vad Skandinavien är för de Germanska. Dvs. ett slags urhem varifrån de spred sig och erövrade var sin halva av Europa. Germanerna, med Goterna, Hermerna, Vandaler, etc. erövrade västra Europa medan de finsktalande folken erövrade det Europeiska Ryssland. (Det finns till och med rykten som gör gällande att Putin, med sina höga kindben, skulle vara av delvis finskt ursprung. Men det är kanske inte i större grad än alla Ryssar.)

Men det hindrar dock inte vissa forskare från att göra en mer spektakulär tolkning av listan. I en artikel från 2020, så ger en rysk forskare en annan förklaring till listan av namn. Enligt denna artikel så skall listan istället innehålla ett antal Asiatiska folk som bodde längs vägen till Kina.

Ett av folken i listan, Bubeganae, skall då vara Bubacene, ett folk som enligt den romerske historikern Quintus Curtius Rufus, skulle ha erövrats av Alexanders armé innan de begav sig av till Indien. Detta land skall då ha legat i Centralasien.

Mordens tolkas av artikelförfattaren som ett folk som nämns av Bysantinska författare som Amardians och som då bodde i Kaukasus. Han härleder också från Getica att Ermanaric utgick från Krim när han började sin kampanj. Han tolkar vidare namnen som olika folk längs sidenvägen. Ermanaric skulle då alltså ha följt i Alexander den stores fotspår. Vilket ju även Jordanes säger i citatet ovan.

Tjetjener, eller kanske Merens om de var ett Kaukasiskt folk.
(CC BY-SA 3.0)

Det finns alltså mycket att tänka på här. Båda tolkningarna har sin egen logik, och det finns indikationer i citatet från Jordanes som talar både för den ena och för den andra tolkningen. Antingen tror man på att folken verkligen kom från norr, och då verkar tolkningen av namnen som olika finska folkslag i det Europeiska Ryssland som trolig. Eller så tar man fasta på att han skall ha jämförts med Alexander, och då verkar tolkningen som en kampanj längs sidenvägen som mer trolig.

Jordanes är inte en helt pålitlig källa i alla detaljer. Men i det här fallet känns det som att han återberättar en verklig Gotisk tradition. Men vad denna tradition egentligen representerar är svårt att säga.

Senare så nämner han Aesti och tre olika folk, Veneter, Antes och Sclaveni.

Dessa folk, som vi började med att säga i början av vår sammanställning eller katalog av folk har, även om de har sprungit från en och samma stam, nu tre olika namn, det vill säga Veneti, Antes och Sclaveni. Även om de nu härjar i krig vitt och brett, på grund av vår försumlighet, så lydde de på den tiden Hermanarics order. Denne härskare kuvade genom sin visdom och styrka Aesternas folk, som bodde vid den mest avlägsna stranden av det germanska havet, och härskade över alla folk i Skytien och Germanien genom bara sin egen förträfflighet.

Aesti är givetvis Esterna, som än idag bor vid det germanska havets (Östersjöns) strand. Sclaveni är det folks som har givit upphov till ordet Slaver. De bosatte sig på Balkan och är ursprunget till dagens sydslaver.

Antes är ett folk som tros ha varit ursprunget till östslaverna, det vill säga Ryssar och Ukrainare.

Veneti är svårare att bestämma, men Tacitus nämner dem tillsammans med Aesti, och säger att de bor längs Östersjöns strand, så det har spekulerats i att de var ursprunget till de baltiska folken, dvs. Letter och Litauer. Men de kan också vara ett utdött slaviskt folk.

En reaktion på ”Ermanarics besegrade folk

  1. Är det inte nära till hand att koppla samman Veneti med Venderna, dvs de västslaviska stammar som assimilerades med kvarvarande germanska folk (vender vandaler) längs med Östersjökusten?

Kommentarer är stängda.