Var kommer namnet Danmark ifrån?

Namnen på de nordiska folken har olika ursprung. Vissa är enklare att härleda än andra, men inget av dem är lika dunkelt som namnet Danmark och Danskar.

Sophus Bugge

Norge och Norrmän kommer naturligtvis av att de var det nordligaste av de nordiska folken. Det äldsta namnet för Svear är Suehan, och antas vara härlett från protogermanskans *swe- vilket betyder vi, på samma sätt som Sweberna. Götaland och Götar antas vara härlett ur ett ord som är släkt med att strömma ut, likt utgjuta.

Namnet Daner och Danmark har varit debatterat länge. Sophus Bugge, den norske filologen, skrev på sin tid en lång artikel om namnet i Arkiv för nordisk filologi, som finns tillgängligt på projekt Runeberg.

Bugge skriver att Danerna för första gången nämns av Jordanes på 500-talet. De kallades då för Dani, och under århundradena efter så dyker det upp många namn som är härledda från detta namn. Men, de är tyvärr inte till någon hjälp när det kommer till att härleda ursprunget.

Andra namn som är konstruerade med ett -i på slutet är ofta härledda från platsen där de levde. I anglosaxiska fanns ett ord den som betyder dal, eller kanske även bo (t.ex. grotta där vargar bor eller liknande). Men Bugge tror inte riktigt på den förklaringen. En annan förklaring som han avvisar är att namnet skulle ha något med det tyska ordet Tenne som betyder golv där man tröskar säd.

Istället går Bugge till de keltiska språken där han hittar ordet duine, dune på irländska, vilket betyder man, människa. Han drar sedan paralleller till Grekiskans kthonioi, som betyder landets folk, eller det ursprungliga folket, eller varför inte urinvånarna.

Eventuellt skulle detta kunna beskriva skillnaden mellan den inhemska Danerna och de invandrade keltiska Cimbrerna och Teutonerna, men jag spekulerar här vilt.

Floden Dan

Så långt Sophus Bugge. Men jag vill föra fram en annan förklaring som knyter an till det tidigare inlägget om Pytheas och Hjortspringbåten. Jag beskriver där hur Öresund, Bälten, Skagerrak och Kattegatt betraktades som en stor flod. Vad skulle i så fall denna flod ha kunnat kallas?

Konstruktionen Don- eller Dan- är mycket vanligt bland namn på floder över hela Europa. Exempel på sådana namn är Donau (Danube på engelska), Don, Donets, Dnjeper, Dnjestr, Dysna. Dessa namn är baserade på det protoindoeuropeiska ordet *deh-nu som betyder flodgudinna.

Skulle det kunna vara så att den av lokalbefolkningen kallades för Dan, och att folket som bebodde öarna i den kallade sig själva för Dani?

Pytheas använder namnet Mentonomon, men detta namn låter inte nordiskt, och det är svårt att ge en trovärdig förklaring av det i termer av en grekifiering av ett nordiskt ord. Tvärtom så verkar det vara sammansatt av olika grekiska ord. Så kanske är det inte lokalbefolkningens namn.

En sak som skulle kunna tala emot denna teori är att de floder som är baserade på dan- samtliga är lokaliserade på i Central- och Östeuropa. På Irland hade man en gudinna Danan, som antas vara härlett ur samma namn. Men i Norden finns inte dessa namn… annat än i namnet för Danmark. Skulle det kunna vara så att namnet på Danmark är av keltiskt ursprung. Istället för att beteckna dem som inte var Cimbrer eller Teutoner, så skulle det alltså vara deras namn på Öresund, Bälten, Kattegatt och Skagerrak.

En reaktion på ”Var kommer namnet Danmark ifrån?

Kommentarer är stängda.