Energi och imperiers fall

Energi är det som alla hjul att snurra. Vare sig det är ditt eget kroppsarbete, någon annans kroppsarbete, en oxes eller en hästs arbete, ånga, bensin eller kärnkraft, så handlar det alltid om energi. Utan energi slutar hjulen att snurra. Och det har hänt många gånger i historien, med förödande konsekvenser.

Inspirationen till detta inlägg kommer från ett avsnitt av en podcast som heter “Geopolitics and Empire”, som är mycket värd att lyssna på.

Den första globala ekonomin uppstod under bronsåldern. Råvarorna för att göra brons kom från olika delar av världen. Det tenn som användes i Grekland och Egypten kom från Afghanistan och England, medan kopparen kom från Cypern, Balkan och ännu längre ifrån. För att utvinna och transportera råvarorna behövdes mycket arbete (energi) och för att utvinna tenn och koppar och smälta ihop dem krävdes ved (mer energi) som behövde huggas och transporteras (ännu mer energi).

Man har angivit många orsaker till den så kallade bronsålderskollapsen. Pest, klimatförändringar, och inte minst härjningar från de så kallade “sjö folken” är de vanligaste förklaringarna. Men alla dessa mynnade ut i att det blev ont om arbetskraft vilket fick till följd att leveranskedjorna “supply lines” bröts. Revolutioner bröt ut, kungar och furstar störtades.

När dammet hade lagt sig så hade ekonomin omstrukturerats. Från att ha varit tätt integrerad över stora områden, så blev den mer lokal och mindre specialiserad. Befolkningen minskade, städerna avfolkades och folk drog sig tillbaka till en enklare livsstil på landet.

Samtidigt med att den globaliserade handeln med koppar och tenn upphörde, så lärde man sig göra vapen av järn. I Sverige är de äldsta fynden av bearbetat järn från trakten nära Uppsala från cirka 1000 f.kr.

Till skillnad från koppar och tenn som bara finns på vissa platser, så finns det järn nästan överallt. Långt fram i historien så kunde man plocka järnklumpar från sjöbotten. Så vem som helst kunde nästan utan något arbete alls få fram råvaran. Men för att förädla den så krävdes det kol, dvs. förädlad ved, tillsammans med blåsbälgar för att komma upp i tillräckligt höga temperaturer.

De gamla riken som fanns under bronsåldern splittrades upp i små riken. När överlevarna började smida vapen av järn, så kunde de bryta sig loss från de större rikena. Nästan vem som helst kunde utrusta en armé. Men det tog lång tid innan nya stora riken kunde etableras. Under fem hundra år så härskade den mörka tidsåldern i Grekland.

På den Italiska halvön så växte romarriket fram genom att det romerska folket erövrade sina grannar. Till slut så hade man byggt upp ett gigantiskt imperium. I centrum för imperiet fanns staden Rom, som krävde gigantiska mängder energi både i form av slavarbete och kol från skogarna. Med kol kunde man göra järn för vapen, guld och silver för pengar och bröd för den ständigt växande befolkningen.

När man hade huggit ner och eldat upp skogarna i Italien, så sträckte man sig längre och längre ut från centrum. Till slut nådde man ända upp till Germaniens skogar. Men där tog det stopp. Man kunde inte öka mängden tillgänglig energi, så imperiet började knaka i fogarna.

När imperiet delades i två, så var det den östra delen, som var mer inriktad på jordbruk och där huvudstaden inte var lika överdådig som överlevde. Och i väster så var det de som hade bäst kontakter i Germaniens skogar som tog över makten. Åter inträdde ett antal mörka århundraden, innan Frankerriket och medeltiden inleddes på allvar.

De senaste två hundra åren av industrialisering har följt samma mönster. Den inleddes när man började automatisera produktionen av tyg och därigenom gav varje arbetare möjlighet att använda mer energi i sitt arbete.

Runt 1850 så var avkastningen per hektar och år i Sverige cirka 700 kg spannmål, för detta krävdes cirka 150 timmar. Idag är avkastningen cirka 7000 kg för samma areal per år, och antalet arbetstimmar har minskat till cirka 5 timmar. Produktiviteten per hektar har alltså ökat med 10 gånger, och per arbetat timme med cirka 30 gånger.

Anledningen till detta är traktorn, konstgödsel och bekämpningsmedel. Alla dessa drivs av olja eller naturgas, och ju fler vi har blivit, desto mer energi har vi förbrukat. Man har länge insett att detta är ohållbart, och redan på 50-talet så skapade en amerikansk geofysiker vid namn M. King Hubbert en modell för oljeutvinningen som beskrev hur produktionen ökade, planade ut och sedan minskade.

Vissa har påstått att fracking skulle vara ett bevis på att det alltid går att hitta sätt att utvinna mer olja. Men, det verkar ha varit ett kortlivat hopp. Redan innan Joe Biden som president stoppade ytterligare fracking när han blev vald så hade kurvan för fracking börjat vända ner.

Så vi står alltså inför ett problem som liknar det som drabbade Rom på 300-talet och Grekland på 1200-talet f.kr. Vi behöver så mycket mer energi än vi kan få fram.

Men hur är det med solenergi, vind och andra förnyelsebara källor? Sorry. Inget av detta har den minsta chans att kompensera bortfallet av fossilbränslen.

Kärnenergi, fusion? Kanske skulle kärnkraftverk kunna hålla oss flytande ett tag till, men vi har då problemet med att andra råvaror också blir svårare och svårare att utvinna. Så vi kommer bara att öka behovet av energi ända tills kärnkraften tar slut. Fusion, åtminstone så som man tänker sig att den skall fungera idag är i praktiken omöjligt.

Så, om vi kommer att gå samma öde till mötes som Romarriket och Mykene, innebär det då att vi kommer att se en drastisk minskning av befolkningen?

Ja, och det finns prognoser som visar hur många som kommer att dö. En Think Tank som kallas för Deagle har uppskattat att USA och Storbritannien kommer att minska med 70-80% och att Sveriges befolkning kommer att minska med 20%. De sätter en väldigt kort tidshorisont på tre år, dvs. år 2025. MIT ger oss lite mer tid, fram till år 2040, men konklusionen är den samma.

På frågan om vad det är som kommer att döda så många människor så är svaret, enligt en analys av Deagelrapporten som jag har läst enkelt. Hopplöshet.

När allt som du har arbetat för under ett liv slås i spillror. När det som du satte värde på inte längre är värt något och du måste börja om och bygga upp ett liv igen, så är det lätt att bara ge upp hoppet. Men det är de som kan bevara hoppet som kommer att överleva. Vi kommer att komma ur det starkare och mer positiva.

Det finns inget sätt att vända utvecklingen. Det finns ingen grön omställning som kan rädda situationen. Inga politiska lösningar som kan lösa energikrisen. Det enda du kan göra är att vara beredd. Ingen kan lösa detta åt dig, du måste se till att överleva och frodas av egen kraft.

4 reaktioner på ”Energi och imperiers fall

Kommentarer är stängda.