Hesiodos – Verk och dagar, de fem generationerna

Detta inlägg är en översättning av början på Verk och Dagar av Hesiodos. Det utgör en slags avrundning på serien om Imperiers och civilisationers undergång som vi har kört i fyra delar (del 1, del 2, del 3 och del 4).

Pierias musor som skänker ära genom sång, kom hit, berätta om Zeus, er fader och sjung hans lov. Genom honom blir dödliga män berömda eller glömda, besjungna eller glömda, alltefter Zeus vilja. För med lätthet gör han människan stark, och med lätthet sänker han den starke; med lätthet ödmjukar han den stolte och för fram den dolde, och med lätthet rätar han ut den brutne och slår ner den stolte, — Zeus som åskar i höjden och har sin boning överst av alla.

Skänk mig din uppmärksamhet med öga och öra, och uttala din dom rakt och rätt. Och jag, Perses, skall berätta sanningen.

Hesiodes och musan av Gustave Moreau

Så, det finns trots allt inte bara en sorts kamp, utan överallt på jorden finns det två. Den ena skulle en man hylla när han lärde känna henne; men den andra är klandervärd; och de är helt skilda till sin natur. För den ena föder det onda kriget och striden, på grund av hennes grymhet så är det ingen som älskar henne; men med våld så tvingar de odödliga gudarna genom sin vilja människan att hylla den hårda Striden. Men den andra är den äldsta dottern till den mörka Natt, och Kronos son som sitter ovanför och vistas i etern satte henne vid världens rötter; och hon är mycket mildare mot människan. Hon rör upp till och med de orubbliga till arbete; för en människa får lust att arbeta när han betraktar sin granne, en rik man som skyndar sig att ploga och plantera och ställa sitt hus i ordning; och granne tävlar med granne medan han rusar efter rikedom. Denna Strid är uppbygglig för människan. Och krukmakare tävlar med krukmakare, och hantverkare med hantverkare, och tiggare är avundsjuk mot tiggare, och bard mot bard.

Perses, göm dessa ting i ditt bröst, och låt inte den Strid som glädjer sig åt grymhet hålla tillbaka ditt hjärta från arbete, medan du gläntar och kikar och lyssnar på rättssalens malande. Lite bekymrar honom kiv och rättssaker som inte i god tid har ett års förnödenheter i lager, av det som jorden bär, Demeters korn. När du har mycket av det, så kan du röra upp dispyt och lusta över en annan mans gods. Men du skall inte få en andra möjlighet att göra det igen; nej, låt oss göra upp och lösa vår dispyt här med sann rättvisa delades vårt arv, med du tog den större delen och bar iväg den, och lät äran hos våra mut-sväljande herrar som älskar att döma i en sådan sak som denna växa. Dårar! De vet inte hur mycket mer det halva är än det hela, inte heller vilken fördel som ligger i malva och afodill.

För gudarna gömmer livets nödtorft från människorna. Annars skulle du med lätthet kunna utföra arbete nog på en dag för att försörja dig ett helt år till och med utan att arbeta; snart skulle du hänga undan ditt roder över röken, och de fält som plogades av oxe och kraftig mula skulle snart växa igen. Men Zeus i sitt hjärtas vrede gömde den, eftersom Prometheus den listige lurade honom; därför tänkte han ut sorg och grymhet mot människan. Han gömde elden; men Iapetus noble son stal den igen från rådgivaren Zeus in en ihålig fänkåls stjälk, så att Zeus som gläds åt åskan inte kunde se den. Men efteråt sade Zeus som samlar molnen till honom i vrede:

’Iapetus son, som överträffar alla i list, du fröjdas åt att ha överlistat mig och stulit elden – en stor plåga för dig själv och för människorna skall detta bli. Men som pris för elden skall jag ge människorna en stor ondska i vilken de alla skall glädjas i sina hjärtan medan de omfamnas sin egen undergång.’

Så sade gudars och människors fader och skrattade högt. Och han bad den ryktbare Hefaistos att skynda sig att blanda jord med vatten och ingjuta människans röst och styrka i den och forma en vacker, älskvärd jungfru-form, lik de odödliga gudinnorna i ansiktet; och Atena att lära henne att sy och väva det brokiga klädet; och gyllene Afrodite att skänka grace till henne huvud och grym längtan och bekymmer som tröttar ut lemmarna. Och han gav ledsagaren Hermes, Argos bane, att skänka henne ett skamlöst sinne och en förrädisk natur.

Så befallde han. Och de lydde herren Zeus son till Kronos. Genast formade den berömde Förlamade Guden lera till en ödmjuk jungfu, så som Kronos son hade tänkt. Och gudinnan ljusögda Atena omsvepte och klädde henne, och de gudomliga Gracerna och drottninglika Övertalningen lade gyllene halsband på henne, och de hår-rika Timmarna krönte hennes huvud med vårblommor. Och Pallas Atena täckte hennes form med alla slags smycken. Även Ledsagaren, Argos bane, skapade lögner och listiga ord i henne och en svekfull natur efter den högt åskande Zeus vilja, och gudarnas Härold gav henne talets gåva. Och han kallade denna kvinna Pandora, eftersom alla de som bodde på Olympens berg gav henne en gåva, en plåga för män som äter bröd.

Men när han hade förfärdigat den skira, hopplösa snaran, så sände Fadern den ärorika Argos bane, gudarnas snabbfotade budbärare, att ta den till Epimetheus som en gåva. Och Epimetheus tänkte inte på var Prometheus hade sagt honom, när han bad honom att aldrig ta emot en gåva från Olympens Zeus, utan skicka tillbaka den av rädsla för att den skulle visa sig vara något skadligt för människan. Utan han tog gåvan, och efteråt, när den ondskefulla saken redan var hans, så förstod han.

För innan detta så bodde människans stammar på jorden fria från lidande och hårt arbete och tung sjukdom som för Ödet till människorna; för i lidande blir människorna gamla fort. Men kvinnan lyfte urnans stora lock med sina hände och spred alla dessa och hennes tanke orsakade sorg och lidande för människan. Bara Hoppet fanns kvar där i ett okrossbart hem nedanför den stora urnans kant, och flög inte ut mot dörren; för innan dess så hindrade urnans lock henne, genom Aegisbärande Zeus vilja som samlar molnen. Men resten, otaliga plågor, vandrar bland människorna; för jorden är full av ondska och havet är fullt. Av sig själva kom sjukdomar över människorna hela tiden på dagen och på natten, och förde med sig tyst lidande till de dödliga, för den vise Zeus tog ifrån dem talförmågan. Så det finns inget sätt att undkomma Zeus vilja.

Eller, om du vill, så skall jag summera upp en annan berättelse för dig väl och skickligt – och göm du den i ditt bröst – om hur gudar och dödliga kom ur samma källa.

Först av allt så skapade de odödliga gudarna som bor på Olympus berg en gyllene ras av dödliga män som levde på Kronos tid när han härskade över himlen. Och de levde likt gudar utan sorg i hjärtat, fjärran och fria från slit och sorg, den eländiga ålderdomen vilade inte över dem; utan att ben och armar någonsin svek dem så roade de sig och festade utom räckhåll för all ondska. När de dog, så var det som att de besegrades av sömnen, och de hade alla goda ting, för den fruktbara jorden bar dem otvunget frukt i överflöd och utan avbrott. De levde i lugn och frid i sina länder med många goda ting, rika på flockar och älskade av de välsignade gudarna.

Men efter att jorden hade täckt denna generation – de kallas rena andar som bodde på jorden, och är vänliga, skyddar från skada, och beskyddare av dödliga män; för de färdas över hela jorden, klädda i dimma och håller ett öga på domar och grymma handlingar, de skänker rikedom; för denna kungliga rätt har även de tagit emot; — när de som bor på Olympus berg skapade en andra generation som var av silver och var mycket mindre ädel. Den var inte lik den gyllene rasen varken i kropp eller i ande. Ett barn uppfostrades vid sin goda moders sida under ett hundra år, en total dumbom, som lekte barnsligt i sitt eget hem. Men när de var fullvuxna och kommit till sin fulla höjdpunkt, så bodde de bara en kort tid i sorg på grund av sin dumhet, för de kunde inte undvika att synda och att skada varandra, inte heller kunde de tjäna de odödliga, inte offra på de välsignades heliga altare så som människor bör göra var de än bor. Då blev Zeus, Kronos son, arg och stoppade undan dem, eftersom de inte vill skänka honom den ära som tillhör de välsignade gudarna som bor på Olympus berg.

Men när jorden även hade täckt denna generation – av människorna kallas de för de välsignade andarna i underjorden, och även om de är de andra i ordningen, så tillhör äran även dem – Fadern Zeus skapade en tredje generation av dödliga män, en generation av brons, sprungen ur ask-träd; och den var inte på något sätt lik silveråldern, utan var fruktansvärd och stark. De älskade Ares beklagansvärda verk och våldsamma dåd; de åt inte bröd, utan hade hårda hjärtan som trotsiga, skräckinjagande män. Deras styrka var stor och oövervinnerliga var armarna som växte från skuldrorna på deras starka lemmar. Deras rustningar var av brons, och deras hus var av brons, och deras redskap var av brons: det fanns inget svart järn. Dessa dukade under för sina egna händer och sjönk ner till kalla Hades unkna hem, och lämnade inget namn efter sig; även om de var fruktade, så grep den svarta Döden dem, och de lämnade solens ljusa strålar.

Men när jorden också hade täckt denna generation, så skapade Zeus, Kronos son ännu en, den fjärde på den bördiga jorden, som var ädlare och mer rättvis, en gudalik ras av hjälte-män som kallas för halvgudar, den ras som föregår vår egen, över hela den gränslösa jorden. Det grymma Kriget och den fruktade Striden krossade vissa av dem, vissa i Kadmos land vid Thebe med sju portar när de stred för Oedipus flockar, och vissa när det hade fört dem i skepp över den stora havsbukten till Troja för Helena med det praktfulla håret, där beslöjade dödens ände vissa av dem. Men till de andra fader Zeus, Kronos son, ett liv och en boning avskiljt från människorna och lät dem vistas vid världens ände. Och de bodde oberörda av sorg på de välsignades öar längs stranden på den djupa och virvlande Oceanen, lyckliga hjältar för vilken en korn-givande jorden bär honungs-söt frukt som blommar tre gånger om året, långt från de odödliga gudarna, och Kronos regerar över dem, för människornas och gudarnas fader släppte hon från hans fjättrar. Och dessa, de sista har i lika mått heder och ära.

Och än en gång skapade den fjärrskådande Zeus ännu en generation, den femte av män som lever på den bördiga jorden.

Efter detta, om ändå jag inte hade levt bland den femte generationens män, utan antingen hade dött innan eller blivit född efter. För nu lever i sanning ett folk av järn, och män får aldrig vila från arbete och sorg om dagen, och från förruttnelse om natten; och gudarna skall lägga svåra bekymmer på dem. Men ändå, även dessa skall ha ett visst mått av gott blandat med sina plågor. Och Zeus kommer att förgöra denna ras av dödliga män också när de kommer att ha grått hår på tinningarna när de föds. Fadern kommer inte att komma överens med sina barn, inte heller kommer broder att vara broder kär så som tidigare. Män skall komma att vanhedra sina föräldrar när de snabbt åldras, och kommer att skälla på dem, klaga på dem med bittra ord, hårda i hjärtat utan att känna fruktan för gudarna. De kommer inte att gengälda sina åldriga föräldrar för det de offrat för att uppfostra dem, för makt skall vara deras rättesnöre; och en man skall komma att plundra en annans stad. Ingen fördel skall ges till den man som håller sitt ord eller för den rättvise eller den gode; utan snarare kommer män att hylla missdådaren och hans våldsamma verk. Styrka skall vara rätt och vördnad kommer att försvinna; och onda män kommer att skada den värdige och uttala falska ord om honom och kommer att uttala eder på dessa. Avundsjuka, grova i mun, frossande i ondska, med föraktfulla ansikten kommer de att förfölja fallna män alla och en var. Och sedan kommer Aidos och Nemesis, med sina vackra former svepta i vita kappor, gå från den vidstigna jorden och lämna människorna för att sälla sig till de odödliga gudarna; och bittra sorger skall finnas kvar för de dödliga människorna, och det skall inte finnas någon hjälp mot ondskan.