Människan i Skandinavien

Hur länge har det funnits människor i Skandinavien?

Genom DNA-forskning så har man under de senaste två årtiondena lyckats bena ut ganska väl hur skandinaviens nuvarande folk uppkom. Det man har kommit fram till är att det handlar om tre huvudsakliga vågor av invandring.

Nordisk kronologi

500-100 f.kr.

Den nyaste vågen motsvaras av Samerna som vandrade in från norr, antagligen under järnåldern och bedrev jakt och renskötsel i inlandets skogar. Detta är fortfarande inte helt klarlagt, och fortfarande kontroversiellt. Det finns de som vill hävda att Samerna har funnits längre i Skandinavien, men huvudtesen är fortfarande att de är relativt sena invandrare här. (se wikipedia om Sydsamer)

2500 f.kr.

Innan dem var det indoeuropeerna som kom under sen-neolitikum. De utgjordes av båtyxefolket, som var en nordligt variant av den bandkeramiiska kulturen vilka i sin tur var mycket nära släkt med Yamna-folket från stäppen norr om Svarta Havet. Till dessa hör även Bell Beakers, eller klockbägarfolk, vilka hade en stark närvaro på norra Jylland och ser ut att ha haft handelsrelationer ända upp längs norrlandskusten och längs floderna i Norrland.

För de som har sitt familjeursprung i Skandinavien så utgör dessa runt 60-70% av det genetiska arvet.

4000-3000 f.kr.

Några hundra år innan dem kom jordbruket till Skandinavien. Det fördes hit av dem som brukar kallas för trattbägarfolket, eller i modernt språkbruk EEF (early European farmers). De var släkt med de första jordbrukarna i Turkiet som hade spridit jordbruket och sina gener i alla väderstreck därifrån.

Detta folk utgör största delen av det resterande genetiska arvet på 30-40%.

10000 f.kr.

När isen började smälta i slutet av senaste istiden så var det en grupp jägare som följde kusten från Kolahalvön över Nordkapp, ner längs Norges kust och ner till södra Skandinavien. Denna grupp härstammade från dem som man kallar för Eastern Hunter Gatherers.

Samtidigt kom en grupp jägare från söder. Dessa var släkt med dem som man kallar för Western Hunter Gatherers.

Dessa båda grupper blandade sig i Skandinavien och bildade det som kallas för Scandinavian Hunter Gatherers. Dessa levde i små grupper, som levde på fiske, jakt och vad de kunde hitta i skogen. Men de var långt från så primitiva som man kanske kunde tro. De byggde nämligen åtminstone ett mycket märkligt monument nära dagens Motala, vilket tyder på att de hade en avancerad religion och kanske dessutom en avancerad social organisation.

Dagens skandinaver bär fortfarande på några procent av dessa jägares DNA. Denna andel beror helt enkelt på att jägarsamlar-kulturerna var väldigt glesbefolkade jämfört med senare kulturer. Det beror inte på att de utrotades, utan snarare så assimilerades de under lång tid in bland jordbrukarna, vilka senare assimilerades av indoeuropeerna, även om den processen av allt att döma var mer våldsam.

Tidigare?

Var då dessa de första människorna i Skandinavien?

Antagligen är det så. Innan den senaste istiden slutade så var Skandinavien helt täckt av ett tjockt islager under mer än hundra tusen år. Så den perioden måste man räkna bort. Den moderna människan kom till Europa för ungefär fyrtio tusen år sedan, så vi kan alltså räkna bort den moderna människan innan dess.

Var det så här den förste skandinaven såg ut? “Jag är bara glad att vara här!” (CC BY SA 4.0)

Däremot så levde Neanderthalmänniskor i Europa under flera hundra tusen år medan istiderna avlöste varandra.

Särskit den senaste interglaciala perioden från 125000 till 115000 f.kr. var väldigt varm. Till och med nordnorge var under denna tid beväxt av skog, och flodhästar levde i floderna på den europeiska kontinenten. Kan Neanderthalarna ha tagit sig hit upp under denna tid?

Den förhärskande teorin om Neanderthalarna säger att de inte tog sig norr om den 55 breddgraden, vilket skulle exkludera hela Skandinavien.

En anledning skulle vara att det var för kallt, vilket är ett märkligt påstående med tanke på att temperaturen för 120 000 år sedan var varmare än den är idag.

Den andra anledningen skulle vara att Skandinavien vid den här tiden var en ö. Östersjön och Nordsjön var förbundna över det som idag är södra Danmark. Anledningen till detta var just den höga temperaturen som gjorde att vattennivåerna var flera meter högre än de är idag. Detta hav kan ha varit för mycket för Neanderthalarna att korsa. Men om de väl hade tagit sig över det så skulle de ha kunnat leva mycket väl i Skandinavien.

Problemet är att den senaste istiden bokstavligen skulle ha skrapat bort samtliga spår av mänskligt liv i Skandinavien om det fanns några. Så även om det fanns neanderthalmänniskor här innan, eller kanske vi ska säga mellan istiderna, så finns det inget realistiskt sätt för oss att få reda på det.

Det enda skulle vara ifall man hittar någon form av arkeologiska lämningar djupt nere i någon grotta, men det har man ännu inte gjort. Så det ser alltså ut som att dagens skandinaver är ättlingar till de första människorna som någonsin kom hit. Vi är nordens aboriginer.