Kronologi för Nordens förhistoria

De senaste veckorna har jag skrivit om de olika historiska skedena i Nordens förhistoria, upp tills jordbruket kom till Sverige. För att åskådliggöra historien så har jag satt samman en tidslinje med några viktiga punkter i historien, och ämnen som jag har berört på bloggen.

Jag har här delat upp Neolitikum i två delar. EEF, efter Early European Farmer, dvs. de första jordbrukarna, trattbägarfolket. IE efter indoeuropéerna, stridsyxefolket. Det vore på ett sätt rätt att lägga ihop IE med Bronsåldern, eftersom det är en kontinuerlig kultur, men med olika teknologi.

Värt att notera är också att Pyramiderna är förvånansvärt sena, cirka 2500 före kristus och samtida med Stonehenge. Palissaderna och döserna i Norden är äldre än pyramiderna. Dessa var dessutom del av en större europeisk kultur som byggde dåtidens största städer i Bulgarien och Rumänien.

Det sägs ibland att man byggde pyramiderna i Egypten medan vi fortfarande var i stenåldern. Tekniskt sett är det sant, men ordet stenålder har missvisande konnotationer i detta sammanhang. Det Egyptierna hade, som vi inte hade förrän långt senare, var ett skriftspråk. Därför har deras ord om dem själva överlevt, medan vi måste lita på arkeologiska bevis om vår egen historia.