Lokes och Heimdalls kamp på Singastenen

Vid Ragnarök skall Loke och Heimdall strida till döds, men detta kommer inte att vara första gången de möts i strid. De har mötts en gång tidigare, nämligen när de möttes iklädda säl-hamn och stred om Frejas smycke Brisingamen.

I Ulf Uggasssons Husdrapa står det

Gudaväktaren Heimdall
går till Singastenen
tillsammans med Faurbautes son
den sluge Loke.

Heimdall segersäll
son av nio mödrar
håller först i handen
det härliga Brisinga-smycket

Husdrapa v. 2 och 3

Snorre hänvisar också till detta i sin prosaiska Edda, där han i Skaldskaparmal ger exempel på hur man kan referera till Heimdall.

…. Derom är sjungit i Heimdalls galder och har hufvudet sedermera blifvit kalladt Heimdalls mjötud svärd kallas nemligen mans-mjötud. Heimdall är Gulldtopps ägare?  Han är ock Vaga skers och Singastens hämtare: hvilket har afseende på hans strid med Loke om Brisinga-smycket. Han heter ock Sindler. Ulf Ugges son qvad ett långt stycke i Husdråpa om dessa fornsägner. Der berättas ock huru de voro i skälskepnad. Han är ock Odens son.

Skaldskaparmal 8

Singasten betyder “den sjungande stenen”, och det är ett känt fenomen att vissa stenar i gamla stenmonument faktiskt sjunger om man slår på dem med en sten. Men det andra namnet, Vaga sker, som betyder “Vågorna skär”, antyder att det är ett skär på havet och det borde alltså hänga ihop med myten om Brisingamen. Av någon anledning har Brisingamen hamnat på ön Singasten. Där strider sedan Loke och Heimdall om att erövra det från den andre.

Heimdall och Hnoss, Willy Pogany

I Gesta Danorum, bok 5 finns en märklig berättelse återgiven om hur Frode den III när han har blivit gammal till slut möter sitt öde.

Frode har infört mycket hårda lagar mot stöld, och för att pröva folkets trohet mot dessa lagar så hänger han upp guldringar på olika platser i sitt rike. Dessa får hänga ifred ända tills…

Under tiden frestade en kvinna som var kunnig i trolldom, och som mera satte sin lit till sina konster än hon fruktade kungens stränghet, sin sons girighet. Hon ville få honom att stjäla armringen genom att hon lovade honom att han nog skulle slippa undan ostraffad eftersom Frode nästan vandrade på gravens rand och bara släpade runt resterna av ett ålderssvagt liv i en fallfärdig kropp. 

När han som svar på moderns uppmaningar framhävde den stora faran som var förbunden med att följa dem, bad hon honom att vara vid gott mod. Antingen skulle en sjöko föda en kalv, sade hon, eller så skulle det inträffa en annan händelse som skulle hindra kungen från att straffa honom. Genom detta tal förjagade hon sonens fruktan och fick honom att följa hennes uppmaningar. 

När han hade utfört brottet ilade Frode, som om man hade tillfogat honom den värsta sortens smädelse, i största hast och vrede dit för att riva ner kvinnans hus. Efter att först ha skickat dit folk som skulle gripa henne och hennes barn och föra dem till honom. Detta visste kvinnan sedan innan och hon förde då fienderna bakom ljuset genom ett bländverk, och förvandlade sig till ett sto. När Frode kom dit, förvandlade hon sig till en sjöko som gick och betade på stranden. Sina söner förvandlade hon till kalvar som var mindre än henne. 

Kungen förvånades över denna syn och beordrade sina män att omringa dem så att de inte kunde smita ut i vattnet igen. Därefter steg han ner från vagnen som han använde sig av på grund av sin kropps svaghet och satte sig undrande på marken. Modern som hade iklätt sig det största odjurets skepnad anföll nu kungen och stångade honom i sidan. Detta sår blev hans bane, så dåligt kom sättet han dog på passa till hans strålande liv. Hans krigare som ville hämnas hans död, kastade nu spjut efter odjuren och genomborrade dem. När de var döda såg de att de var människor med djurhuvuden och så blev deras taskspel uppenbart.

Så dog Frode, den mest namnkunnige kungen i hela världen. Efter att ha tagit ur hans inälvor saltade hans hirdmän liket och sparade det så i tre år. De var nämligen rädda för att landet skulle splittras om hans död blev känd. Särskilt som de nu hade bestämt sig för att hålla hans död hemlig för främlingar. 

Gesta Danorum, översättning av BoB 2020-2021

Vad är då en sjöko? Detta är en mycket kryptisk referens. Saxo skriver på Latin ”maritimae bovis” – ko från havet. Men sjökor finns inte i nordiska farvatten eller någonstans där Saxo bör ha färdats. Så, kan det i själva verket vara en säl som han syftar på?

Just att trollkonan stångar Frode i sidan så att han dör är också förenligt med hur Heimdall skall dö i Ragnarök.

Det skulle alltså kunna vara så att Saxo, på sitt vanliga sätt klipper och klistrar lite mellan olika nordiska myter som var kända för honom. Berättelsen om Frode III består till största delen av berättelsen om Svipdag och Ull och hur de befriar Frej och Freja från jättarnas makt, men sedan klipper han in ett slut som är baserat på Heimdalls kamp om Brisingamen.

Kanske är det så att dessa berättelser också hänger ihop även i sin (förlorade) ursprungsform. Myten om Svipdag handlar ju till största delen om Freja, så det är inte otroligt att den hade en epilog i form av en berättelse som ledde upp till Heimdalls och Lokes kamp om Brisingamen.

Viktor Rydberg skriver om likheterna mellan Agni och Heimdall i sin bok Undersökningar inom Germanisk Mytologi.

Heimdall har i sälham på ett skär i hafvet kämpat med Loke om det härliga bröstsmycket Brisingamen. I Avesta (Yasht 19) berättas, att Atar (ordet betyder eld och afser eldens genius) stred med ormdemonen Aji om kavaêm qarenô, ett härligt, vida öfver jorden lysande smycke, som då befann sig i hafvet. Demonen gick miste om smycket. Ett vattendjur, Makara, som anses vara delfinen, är helgadt Agni, och själf bar en gång enligt en indisk legend Agni-Kâma förvandlat sig i ett vattendjur, likasom Heimdall. 

Undersökningar inom Germanisk Mytologi, V. Rydberg. Bok 2 sid 77-78

Så, denna berättelse är en av dem som går tillbaka till det gemensamma Indo-Europeiska arvet. Det är alltså en berättelsen som traderats från stenåldern fram till Saxos och Snorres tid. Tyvärr så återfinns den bara i fragmentarisk form. Men just därför är det viktigt att även Saxos variant av berättelsen förs vidare.

Om du vill läsa hela berättelsen om Frode III så kan du bli betalande prenumerant på Substack nedan.

Bli prenumerant på Gesta Danorum.