Loke från Ginnungagap till Ragnarök

Den nordiska mytologin består av ett stort antal källor, som i sin tur är uppdelade många mindre sagor och sånger. Därför är det inte helt lätt att förstå hur allt hänger samman. Det faktum att man så ofta använder olika namn för samma gudom gör inte saken lättare.

Man kan ändå försöka återskapa en kronologi om man följer enskilda gudar och kanske till och med föremål. I det här inlägget försöker vi återskapa en kronologi för Loke.

Valans spådom (vsp)

I Valans spådom beskrivs hur världen skapades. Här introduceras de tre första gudarna, Oden, Höner och Lodur som utgör den skapande triaden. Kanske är de två sista Heimdall och Loke under andra namn. Detta skulle i så fall innebära att Loke är syskom med, eller i alla fall jämngammal med Oden.

I samma dikt beskrivs även att Loke är den som kommer att leda kaosmakterna vid den sista striden.

Skeppet far från öster;
över sjön skall Muspells
ledung komma,
och Loke styr.
Vidunders yngel
med ulven kommer;
med dem är Byleists
broder i följe

Vsp 51

Loketrätan (lkt)

Loketrätan handlar om ett gästabud hos Ägir där alla gudarna deltar, utom Tor som är i österled och Balder som kanske redan är död. Dikten börjar med att gästerna prisar Ägirs tjänare vilket irriterar Loke till den grad att han slår ihjäl den ene av dem. Gudarna kastar då ut Loke, men han återkommer och eftersom han är fostbroder till Oden så måste de låta honom komma tillbaka till festen.

Sedan vidtar en lång serie verser där Loke hånar och förnedrar gudarna en efter en, varpå de svarar. Hans interaktion med just Frigg är intressant, eftersom han där erkänner sin inblandning i mordet på Balder.

Dikten slutar med att Tor återkommer och att Loke flyr från festen. Han gömmer sig i en flod i skepnad av en lax, men gudarna lyckas fånga honom och binder honom sedan under en etterorm.

Hela Loketrätan borde alltså utspela sig efter mordet på Balder, men innan Ragnarök.

Thrymskvädet (thk)

Denna dikt handlar om att Tors hammare har försvunnit. Loke erbjuder sig att hitta den. Han hittar jätten Thrym som säger sig ha tagit hammaren, men han erbjuder sig att lämna tillbaka den om han får gifta sig med Freja.

Freja är däremot inte intresserad i att vara en handelsvara, så Heimdall kommer upp med en plan att Tor skall klä ut sig till Freja för att nästla sig in hos Thrym och stjäla tillbaka hammaren.

Planen lyckas, men Tor har blivit förnedrad genom att han var tvungen att bära kvinnokläder. Så kanske var det Lokes mening från början.

Reginsmal (rgm)

Denna dikt handlar om Sigurd Fafnesbane, men den inleds med att Oden, Höner och Loke kommer till ett vattenfall där Loke dödar en utter och kör en väska av dess skinn.

När de tre gudarna senare tar in hos en fattig bonde så visar det sig att uttern i själva verket var en av bondens söner. Gudarna blir då tvungna att betala med så mycket guld att de kan fylla väskan som Loke gjorde med guld och sedan täcka den på utsidan. Loke stjäl guld till mannaboten från en dvärg som heter Andvare, som lägger en förbannelse över guldet.

Hyndluljóð (hnl)

I denna dikt berättas att Loke avlade Fenrisulven med Angrboda och att han själv födde Sleipner. Sedan kommer en vers som beskriver hur Loke äter hjärtat av en kvinna har bränts på ett bål. Viktor Rydberg tolkar detta som Gullveigs hjärta. Hon blev bränd av Asarna, vilket var inledningen till kriget mellan Asar och Vaner. Det sägs i dikten att han då blev havande med all världens odjur.

Fjölsvinsmal (fvm)

I denna dikt nämns att Loke (under namnet Lopt) har skapat ett vapen vid dödsrikets dörrar. Dett vapen, som heter Lävatein, finns inspärrat i en kista av järn som är låst med nio lås.

Lävatein det heter,
och Lopt det gjorde
med runor långt nedom likgrind.
I Lägjarns skrin
ligger det hos Sinmara,
nio starka lås det stängda.

Man vet inte exakt vad detta vapen är, men namnet betyder “den skadliga grenen”. Det ligger nära till hands att det skulle vara mistelgrenen som dödade Balder, men vissa lärde menar att det snarar handlar om ett svärd eller en trollstav.

Gylfaginning (ggg)

I kapitel 42 av Gylfaginning så beskrivs när Asarna byggde Asgård. På Lokes inrådan tar de hjälp av en främmande byggare som erbjuder sig att bygga en mur runt asgård, mot att han får gifta sig med Freja om han blir klar inom en överenskommen tidpunkt. Asarna går med på detta eftersom de inte kan se hur han skulle kunna lyckas med detta.

Det visar sig att byggaren, som är en av Rimtursarna, har en häst till hjälp. När dagen närmar sig så klär sig Loke (som riskerar Asarnas vrede om de måste ge upp Freja) i häst-hamn och lockar bort byggarens häst. En tid senare, efter att Tor har dödat byggaren med sin hammare, så återkommer han med ett föl som har åtta ben och som blir Odens häst Sleipner.

Hos Utgårdaloke (ugl)

Oden och Loke beger sig på en resa österut till Utgård där de utmanas på diverse omöjliga uppdrag. Loke säger sig kunna äta snabbare än någon annan, så han får tävla mot en person som kallar sig Logi (lågan). Det visar sig dock att lågan är snabbare än Loke.

Denna historia har ingen information som låter den placeras i kronologin, utom att Tor är villig att ha honom som resesällskap.

Skaldskaparmal (ssm)

Denna dikt börjar med att Loke har tagit Sivs hår på ett sådant sätt att det aldrig skulle kunna växa tillbaka. Tor, Sivs make, tvingar Loke att ändå hitta ett sätt att ge Siv ett konstgjort hår. Han lurar då två grupper av dvärgar att tävla om vem som är bäst på att smida. De skapar då först ett konstgjort hår till Siv av guld, Tors hammare, Odens spjut, ett segersvärd till Frej och andra gåvor.

Eftersom det är vid detta tillfälle som Tor får sin hammare som han sedan använder för att döda byggaren, så måste detta alltså inträffa före händelserna som beskrivs i Gylfaginning.

Loke plågar Hadding (gdm)

Under den period när Oden är i exil i samband med Asa-Vana kriget så strider han tillsammans med Hadding mot Loke. Sedan tillfångatas Hadding av Loke och tvingas slåss mot odjur men han kommer undan.

Det här är svårt att placera i kronologin eftersom det binder samman händelser som sker i början av historien (Asa-Vana kriget) med händelser i slutet av historien (Loke som kung).

Mordet på Balder (bal)

Denna incident hänvisas till i många källor, så vi nöjer oss här med att notera det som en tidpunkt i historien.

Summering

Låt oss nu summera kronologin för Loke.

 • I början deltar han (kanske) i mordet på Ymer och i att ge människorna livssaft och livlig färg. (vsp)
 • Innan Asarna bygger Asgård så ser han till att Tor får sin hammare. (ssm)
 • När Asarna sedan har byggt Asgård, så kommer han med Sleipner. (ggg)
 • Loke avlar Fenrisulven och de andra odjuren med Angrboda. Han äter av ett halvt förbränt hjärta som kanske tillhör Angrboda (hnl)
 • Vänskaplig period (inbördes ordning ej möjligt att fastställa)
  • Loke följer med Tor till Thrym för att återfå hammaren. (thk)
  • Loke dödar Utter (rgm)
  • Hos Utgardar Loke (ugl)
 • Loke skapar ett vapen av en kvist (fvm)
 • Mordet på Balder (bal)
 • Loketrätan, Loke binds i underjorden (lkt)
 • Loke krigar mot Oden och Hadding (gdm)
 • Loke leder trupperna vid Ragnarök (vsp)

Som vi kan se så går det nästan att sätta ihop en sammanhängande kronologi, vilket är ganska anmärkningsvärt ändå med tanke på att dessa berättelser härstammar från en så lång tidsperiod (300 år i nedskriven form) och olika geografiska platser över hela Skandinavien.