Heimdal, den vite Asen

En av den nordiska mytologins mest undanglidande och samtidigt viktigaste gestalter är Heimdal. I Gylfaginning beskrivs han så här:

Heimdall heter en: han kallas också den vite asen. Han är stor och helig, född till världen av nio mör, som alla var systrar. Han heter även Hallinskide och Gyllentanne, ty hans tänder var av guld. Hans häst heter Gulltopp. Han bor där som heter Himmelsberg vid Bifrost. Han är gudarnas väktare och sitter där vid himmelens ända för att vakta bron för bergresarna.

Gylfaginning 27

Lite senare i Gylfaginning återger Snorre två rader ur Heimdalsgaldern:

Nio mödrars barn är jag,
Nio systrars son är jag

Gylfaginning 27

Antagligen hade denna Galder varit den bästa förklaringen till vem Heimdal är. Men dessvärre är dessa två rader det enda som återstår. (Om ändå pergament hade varit lite billigare på Snorres tid.) De är ändå väldigt värdefulla, för de låter oss identifiera Heimdals mödrar som de nio döttrarna till Ägir och Ran. Dessa nio döttrar är nio vågor.

Så, vem kan det vara som är son till nio vågor? Vem är det som förs i land på en strand i en farkost utan segel och åror? Viktor Rydberg identifierar därför urpatriarken Scef som Heimdall.

Heimdal är också upphovet till de tre kasterna; Trälar, Karlar och Jarlar i det fornnordiska samhället.

Så säges det i fornsagor, att en av asarne, som hette Heimdall, färdades fram längs havets strand, kom till en gård och kallade sig Rig. Efter denna saga är detta kväde.

Prosaföretalet till Rigsthula

Heimdall kommer till tre gårdar, den första fattig, den andra duglig och den tredje ståtlig. I var gård ligger han mellan man och hustru och varje gång föds det ett barn. I den sista gården heter barnet Jarl, och han tycker om idrott och spel.

När Jarl har växt upp så kommer Rig (Heimdall) tillbaka och lär honom runor och gav honom sitt namn och nämnde honom som sin son. Det berättas sedan hur Jarl, nu under namnet Rig erövrar arton gårdar och hur han gifter sig med en kvinna som heter Erna, dotter till Herse.

Jarl / Rig får tio söner varav den yngste heter Kon. (Kon den unge. Konungr.) Om Kon får vi veta att han var kunnig om runor, kunde förstå fågelsång och att han hade åtta mans mod och styrka. Rigsthula slutar med att Rig rider ut på jakt. En kråka uppmanar honom då att ge sig ut i världen och kriga.

Heimdal har ett horn, Gjallarhornet. Det ligger gömt vid foten av Yggdrasil.

Hon vet var Heimdalls horn är gömt, under det himmelshöga, heliga trädet.”

Valans spådom 27

Heimdall kommer att blåsa i hornet för att varna gudarna vid Ragnaröks början.

Heimdall är associerad med stränder. Han är född av havets vågor på en strand. Han blir urpatriarken för de germanska folken och avlar de tre kasterna. När han sedermera återkommer från midgård till asgård så slår han sig ner längst ut på kanten och fortsätter att vaka över midgård och utgård för asarnas räkning. Han verkar alltså ha ett mycket stort intresse för människorna och deras välbefinnande.

Vad beror denna anknytning på? Vi har sett hur han i Scefs skepnad gav människorna jordbruket och senare i samma skepnad men under ett annat namn gav upphov till kasterna. Om han tog ett sådant intresse i människornas skapande, var han i själva verket med när de första människorna, Ask och Embla blev till?

I Valans spådom beskrivs hur tre gudar skapar de första människorna, Ask och Embla livlösa på en strand.

Ande de ej ägde,
omdöme ej hade,
ej livssaft, ej läte,
ej livlig färg.
Ande gav Oden,
omdöme Höner,
livssaft gav Lodur
och livlig färg.

Valans spådom 18

Oden ger alltså Ande. Ande och anda är begrepp som är nära besläktade med liv, och identifieringen återfinns i många uttryck, exv. “Att ge upp livsanden.” Så det ser ut som att det är Oden som ger liv åt de två träbitarna.

Vad Höner ger är lite mer svårt att förklara. Det finns olika översättningar, men “livssaft” skulle kunna syfta på säd (som i manlig säd). Samma sak som Heimdal bidrog med hos de tre människofamiljerna.

Bara lite kort om vem Lodur är. Han förekommer under lite annat namn senare i Valans spådom.

Då kommer Lodyns
lysande ättling;
Odens son
går mot ormen att kämpa
I vrede denne dräper
värjaren av Midgård .
Från sitt hem all draga
döda hädan.
Nio fjät döende
går Fjörgyns son
fram från ormen,
som ofrejd ej fruktar.

Valans spådom 56

Lodyns lysande ättling är midgårdsormen som i den här versen blir dödad av Tor (Odens son), men som samtidigt ger honom ett dödligt hugg så att han avlider innan han har gått nio steg. Den som är far till midgårdsormen är Loke. Denna identifiering får omfattande konsekvenser för mytologin, men svarar samtidigt på varför Oden behandlar Loke så väl trots hans tvivelaktiga karaktär.

Höner, som nämns i vers 19 skickas efter Asa-Vana-kriget till Vanerna tillsammans med Mimer som gisslan för att säkerställa fredsfördraget. Vanerna blir irriterade på att Höner (som utmålades som väldigt vis) hela tiden frågar Mimer om allt och de hugger huvudet av Mimer och skickar tillbaka det till Asarna. Det är ett mycket märkligt beteende. Varför inte hugga huvudet av Höner då? Nej, det känns som att det ligger något mer bakom detta beteende.

Heimdall benämns i olika källor ömsom som Ase, och ömsom som Vane. Förklaringen skulle kunna vara att han var gisslan och sedan upptogs som en av Vanerna på det sätt som beskrivs om Höner.

Namnet Heimdall har varit svårt för språkvetarna att tyda. Men John Lindow citerar en artikel av Jan de Vries från 1955. Enligt denna artikel så betyder Dall någonting i stil med “Spontan energi” och skall ha varit gudens ursprungliga namn. Heim betyder “värld” eller “världens” och skall ha lagts till senare. Spontan energi är väl ett ganska bra namn på någon som skapar världen, människosläktet och de tre kasterna?

Höner beskrivs så här i Skaldskaparmal:

Han kallas Odins stallbroder, sällskapare och samtalare, den snabbe asen, långben och ler-kungen.

Skaldskaparmal 15

Detta har föranlett vissa att tolka Höner som en stork, eftersom storken har långa ben och bygger sitt bo av strå och lera, gärna uppe på byggnader såsom stall. Storken har dessutom en lång, röd näbb.

Heimdall å andra sidan beskrivs så här i samma berättelse.

Han kan kallas nio mödrars son, gudarnas vårdare, såsom förut anmärkt, eller den vite asen. Lokes fiende. Frejas halsbands hämtare. Heimdalls svärd kallas huvudet; eftersom det berättas, att han blev genomborrad med ett manshuvud.

Skaldskaparmal 8

Låt oss nu jämföra de båda gudarna under antagandet att Höner går att likna vid en stork.

  • Heimdal, “den vite asen”. Höner, vit kropp som storkar har.
  • Heimdal har ett svärd på huvudet. Höner har en lång vass näbb, som storkar har.
  • Heimdal har gyllene tänder. Höners näbb är röd. Röd är den färg som man använde för att beskriva guld i fornnordiskan.
  • Heimdal, ger sin säd vid flera tillfällen. Höner ger sin säd till Ask och Embla.
  • Heimdal är associerad med födelse. Storken kommer med barn i nordisk folktro.

Heimdals horn däremot är inte kompatibelt med identifieringen av Heimdal som en stork. Storkar har inget speciellt läte, utom att de klapprar med näbben som varning när någon kommer för nära. Även John Lindow brottas en del med detta under uppslagsordet Gjallarhorn utan att komma fram till en definitiv slutsats.

Storkar på Skånes Djurpark, David Castor via Wikipedia.

Själv är jag dock villig att underhålla hypotesen att Heimdal är Höner. Hans kombinerade berättelse lyder då som följer:

Oden, Heimdal och Loke föds av Bor och lever bland jättarna som är skapade från Ymers kropp. De bestämmer sig för att skapa världen och använder delarna från Ymer, som de slaktar för ändamålet.

Senare, på en strand träffar de på Ask och Embla livlösa. Oden ger dem liv, Heimdal ger dem säd och Loke ger dem blod.

Efter några generationer så föds Heimdal av de nio vågorna i form av en pojke till människorna, antagligen på samma strand där Ask och Embla låg. Han lever bland dem och lär dem om jordbruk och blir deras hövding. Han får tre söner med olika familjer som blir till de tre kasterna. Den yngste sonsonen blir dessutom anfader till alla kungar genom Kon den unge. Han blir även far till Scyld, men detta kan vara samma person som Kon.

När han dör så reser han tillbaka över havet till dödsriket. Han kommer tillbaka till Asgård och bosätter sig så att han kan hålla koll över människorna, och när ett barn skall födas så kommer han med det i form av en stork.

Han håller ständigt vakt över världen och när ragnarök kommer är han den som väcker gudarna till kamp. Efter ragnarök är han en av de få gudar som överlever och han läser runor för att lära sig om framtiden efter ragnarök.