Svipdagsmyten på Tanum 504:1

Åke Ohlmarks identifierade hällristningarna med en sköld där figuren är så stiliserad att det bara finns kvar ett par ben som sticker fram nedanför skölden som Ull. Skölden är ett attribut som är ganska unikt för Ull, men han är även känd som en pilskytt och som en skidåkare.

Det visar sig att det finns en hällristning som gör kopplingen mellan sköld och pilbåge väldigt tydlig, och det är hällristningen med beteckningen 504:1.

Tanum 504:1 från hallristning.nu

På denna bild så knyts flera av de element som vi associerar med Ull och solen ihop på ett fantastiskt sätt. På hällristningen avbildas fyra bågskyttar med stora cirkulära sköldar. Låt oss studera den ena av bågskyttarna i detalj.

Detalj från Tanum 504:1

På bilden ser man en bågskytt som har en stor cirkulär sköld. Skölden ser dessutom ut att vara prydd med mindre cirklar på samma sätt som plattan nedan. Ingen av dem har skidor, men det var antagligen dåliga vintrar i Bohuslän under bronsåldern.

Mönster liknande det på hällristningen

Samma mönster återkommer på skölden på Trundholmsvagnen.

Det som gör hällristningen ovan unik är att den knyter två av Ulls attribut till ett av de vanligaste mönstren på bronsåldersföremål.

Hjälten Svipdag är tätt kopplad till Ull. I bok 5 av Gesta Danorum så förekommer de tillsammans på ett sätt som gör att man kan anta att de i själva verket är en och samma person. Svipdag betyder “plötslig dag”, så även hans namn antyder att han har något med dagen, eller kanske gryningen att göra.

I Gesta Danorum är berättelsen framställd som att Svipdag först lurar till sig Frejas hand, och sedan besegrar Frej i en sjöstrid. I Viktor Rydbergs summering av myten, så är det Njord som hämtar sin son. Så, skepp har en framskjuten plats i myten. Även detta avbildas på hällristningen ovan (precis som på många andra hällristningar).

Det kanske är ett väl stort steg att hävda att denna hällristning avbildar Svipdagsmyten, men den visar i definitivt att alla element i berättelsen var kända och mytologiskt viktiga för bronsålderns människor. Det visar också att de hörde till den berättelse man gestaltade på hällen. Kanske var det Svipdagsmyten. Kanske någon liknande berättelse.