Klimatet under bronsåldern

… och hur vi ska förhålla oss till Solen

En faktoid som jag har hört på många ställen är att man odlade vindruvor i Sverige under bronsåldern. Jag har försökt hitta någon slags källa på det, men utan att lyckas. En annan faktoid som man har hört väldigt ofta de senaste åren är att om temperaturen stiger så eller så mycket, så kommer det att utbryta svält, krig och allehanda katastrofer.

Den här bloggen har inte till huvudsyfte att diskutera klimatpolitik, men som i så många andra sammanhang så är det bra att göra ett avstamp i historien. Sedan ett antal skandaler för några år sedan (bland annat “hockeyklubbeskandalen“) där forskare fuskade med siffrorna, så har man nu börjat göra mätdata tillgängliga för allmänhet och amatörforskare. Jag valde att ladda ner ett dataset baserat på borrkärnor av is från Antarktis som täcker de senaste 4000 åren. Det vill säga de sista århundradena av nordisk neolitikum och ända fram till nu. De grå fälten i grafen nedan visar medeltemperaturen under respektive epok.

EpokFrån, till årMedeltemperatur (C)
Senneolitikum2000 f.kr. till 1700 f.kr.-30.60
Bronsålder1700 f.kr. till 500 f.kr.-30.25
Järnålder500 f.kr. till år 0-30.63
Romersk järnålderår 0 till 500 e.kr.-30.64
Vendeltid500 till 750-30.31
Vikingatid750 till 1000-31.12
Medeltid1000 till 1500-31.20
Modern tid1500 till 1950-31.89

Dessa temperaturer är som sagt från Antarktis, så det är därför de är strax under -30 C. Låt oss gå igenom siffrorna och se vad vi kan se. För det första så ser vi att temperaturen från 1500 till 1950 (modern tid) var den kallaste perioden sedan bronsåldern medan just bronsåldern var den varmaste perioden. Mellan dessa tidpunkter har temperaturen varierat rätt mycket upp och ner, och vi kan se att det ibland har gått väldigt snabbt att både kyla ner och värma upp klimatet.

Temperaturskillnaden mellan den moderna epoken och bronsåldern är 1.64 grader. Det var alltså cirka 1.64 grader varmare i snitt under bronsåldern än nu. Man kan även se att det periodvis var ännu varmare än så.

Stockholm har en dagsmedeltemperatur på 18.8 grader i Juli. Om vi lägger på 1.64 grader på detta får vi 20.44 grader, vilket motsvarar medeltemperaturen i Paris. Vi vet att man kan odla mycket bra viner strax öster om Paris, i Champagnedistriktet. Så, det är inte otroligt att vin växte ganska bra i Norden under bronsåldern. Om någon behöver en källa på detta så kan ni använda detta inlägg.

Jag ska inte sticka under stolen med att jag tvivlar på det som sägs i media omkring klimatet just nu. Dels beror det på att den bild som kommer fram i media inte är underbyggd ens i IPCC-rapporten. Dels beror det på att det finns starka skäl att tro att IPCC-rapporten bortser från faktorer som skulle säga emot konklusionen att det är människans utsläpp av CO2 som är orsaken. T.ex. så bortser man från de cykliska förändringarna i jordens temperatur som sker på grund av att solen genomgår cykler av hög och låg solstormsaktivitet, på grund av förändringar i jordens bana och förändringar i den kosmiska strålningen när jorden passerar stråk av kosmiska partiklar. Jag har lagt ett antal bra youtube-filmer längst ner för den som vill veta mer.

Under bronsåldern var solen ett väldigt populärt motiv som hällristning. Kanske var det för att dåtidens människor visste att de hade solen att tacka för det gynnsamma klimatet. Även om de inte kände till solstormar, ändringar i jordens omloppsbana eller kosmisk strålning så måste de ha känt hur solens strålar värmde marken. De måste har förstått att solen var den viktigaste naturkraften. Vinter- och sommarsolstånd måste ha varit viktiga tidpunkter att markera liksom höst- och vårdagjämningarna. Så, även om de kanske inte dyrkade Solen som en gudom i sig så var det en viktig naturkraft som man måste hylla.

Jag har en känsla av att naturkrafter, gudar och väsen alla utgjorde olika delar av hedendomen. Dessa tre delar måste ha fyllt olika behov, och de måste ha uppmärksammats på olika sätt.

Gudarna dyrkades i heliga lundar, vid heliga källor eller på heliga berg eller i tempel. Man förhandlade och försökte blidka olika väsen där dessa antogs bo. Naturkrafterna, och ibland dessa var den viktigaste Solen, var inget som man kunde förhandla med eller blidka, inte heller var de något man kunde relatera till på ett mänskligt plan som gudarna.

Istället var det krafter man måste högtidlighålla och visa tacksamhet inför. Vi vet att man högtidlighöll Eostre i England i samband med vårdagjämningen och Frö och Freja i samband med sommarsolståndet i Norden. Jultraditionerna är kopplade till Oden. Men vi har inga traditioner som är direkt kopplade till Solen.

Så, vi kanske ska ta lärdom av våra förfäder och inse att Solen är den viktigaste naturkraften. Solen gör som den vill, och det är ingenting vi kan göra åt det. Det tjänar ingenting till att försöka blidka den genom moderna offer i form av koldioxidskatter, källsortering, insektsburgare eller skatt på sugrör.

Om Solen vill att det ska bli varmare så blir det varmare. Om Solen vill att det ska bli kallare så blir det kallare. Vi måste vara tacksamma och visa respekt inför Solen och inse hur små och obetydliga vi som människor är inför Solen.

P.S. Den uppmärksamme läsaren kanske undrar varför jag slutade tidsserien just vid 1950. Bra där! Anledningen är att innan 1950 så var koldioxidmängden i atmosfären mycket nära “pre-industriell” nivå. Den ökning i temperaturen man ser i slutet av diagrammet är alltså en naturlig variation och har inget med människan att göra. Nästa gång du ser ett diagram över temperaturökningen, ställ dig frågan varför man börjar dessa vid 1750 eller 1880 och inte vid 1500.