BoB leder, andra följer

Jag kände mig tvungen att parafrasera blogg-grannen Hedningens återkommande konstaterande “Hedniska Tankar leder, andra följer” när jag såg en artikeln i forskning.se med titeln “Den första ‘vikingen’ var en bronsåldersman”.

Om det är något som den trogne läsaren av bloggen har lärt sig, så är det att den pre-kristna civilisationen i Norden var del av en oavbruten tradition ända tillbaka till bronsåldern, och vidare till senare delen av stenåldern. I flera artiklar så har vi spårat dessa traditioner. Till exempel kan vi spåra Oden tillbaka till hällristningar utförda under bronsåldern.

I artikeln som refereras ovan så kopplas nordens uppsving till Unetice-kulturens undergång. De nordiska stammarna kontrollerade vid den tiden flodmynningarna vid nordsjön och östersjön, så när handelsvägarna mellan Unetice och de brittiska öarna inte längre kunde tillfredställa britternas efterfrågan på koppar, så var nordborna mer än villiga att gå in som mellanhänder och underlätta handeln.

Resultatet var det vi kallar för nordisk bronsålder. Antagligen den rikaste delen av skånsk och dansk historia, relativt sett. Man kan även se denna utveckling i storleken på långhusen som byggdes.

Nakenidrott var en viktig del av Agoge , Degas

På samma sätt som i det Egeiska havet så ledde den utökade handeln till att vissa stora hövdingar kunde bli oerhört rika. Detta gjorde att man kunde anställa en stående här. I artikeln refereras siffran att det krävdes 100 som arbetade med jordbruk för att kunna hålla 20 soldater. De drar då slutsatsen att man måste ha hållit trälar.

Kanske höll man trälar, men det känns som en ganska gammaldags tankefigur att man måste ha hållit slavar. Det har på senare år visat sig att t.ex. pyramiderna inte byggdes av slavar, utan av avlönad arbetskraft. Den som hade en liten hjord, eller lite mark kunde antagligen sälja sin arbetskraft till rikare grannar i utbyte mot mat, eller mindre lyxföremål.

Per Bylund, professor i entreprenörskap vid Oklahoma State University har sagt att “What causes poverty? Nothing. It’s the original state, the default and starting point. The real question is, What causes prosperity?”

Poängen är att man inte behöver tvinga någon att arbeta. I urtillståndet så antingen arbetar man, eller så svälter man. Att vara träl på den här tiden liknar inte på något sätt det som vi är vana att se från amerikanska TV-serier. Som vi har skrivit tidigare, så var det inte ovanligt att folk ända in på vikingatiden sålde sig själva som trälar. Man hade inte gjort det om det inte innebar mindre risk för svält, och bättre levnadsförhållanden.

Man skriver också i artikeln om hur det fanns två sätt för unga män att skaffa sig rikedom och en partner, antingen genom jordbruk eller med handel eller genom plundring. Den som har läst på inser genast att det här handlar om två olika delar av Dumezils tredelade system.

Jordbruk är förknippat med den tredje funktionen spm har med produktion, jordbruk och rikedom att göra. Härjningar har inte, som man skulle kunna tro med den andra funktionen (krigarkasten) att göra, så mycket som att den är en aspekt av Oden (den ockulta sidan av kungamakten). Ordet härjning betecknade från början en övergångsrit som utfördes av unga män i indo-europeisk kultur där de levde en tid utanför samhället och tvingades stjäla för sin överlevnad.

Denna övergångsrit har i sin tur sitt ursprung på stäppen, där unga män var tvungna att stjäla kreatur för att visa sig värdiga som äkta män åt eftertraktade kvinnor. I antikens Sparta drev man detta till sin spets.

Dumezils andra funktion, krigarkasten, är mer förknippad med folkets armé. Det är den armé som lyder under kungen, och som har till primär uppgift att försvara hembygden. Mot bland andra främmande härjare.

Generellt sett är det en utmärkt artikel, och mycket läsvärd. Till skillnad från mycket annat som sprids om bronsåldern, så skyggar man inte från realiteten att bronsålderns nordbor inte var ett soldyrkande “naturfolk”. Det var ärans och hjältarnas tid.

En reaktion på ”BoB leder, andra följer

  1. Det är intressant att man nu tvingas erkänna, att Oden inte alls är någon “sent” invandrad höggud, som kristna forskare började hävda på 1800-talet. Först från Dumezil och 1950-tals forskningen blev det erkänt, att Oden var tidigare än 300-talet, och nu får vi flytta tillbaka honom – och Tor – som också finns på andra ristningar, liksom Ull, Tyr och många fler till Bronsålderns värld – och därmed är de verkligen “urgamla”. Asatron har haft rätt hela tiden, ty den har nästan alltid funnits här i Norden..

Kommentarer är stängda.