Oden, den behornade guden

Det finns gott om bevis på att Oden åtminstone under järnåldern avbildades med horn.På bilden finns tre avbildningar av Oden med horn. Fr. vänster Uppåkra i Skåne, Levide på Gotland och till höger Starya Ladoga i Ryssland, men det finns många andra fynd från Vendeltid upp till Vikingatid där Oden avbildas med horn.

I inlägget om bronsålderns hjälmar, så beskrev jag de två Veksøhjälmarna. Enligt vad arkeologerna på Danmarks nationalmuseum tror, så hade de fjädrar, eller kanske till och med hela fåglar instoppade i hornen. Kanske var dessa fåglar till och med korpar. Antagligen så är denna rekonstruktion baserad på fynd som de på bilden ovan.

Det finns även en behornad gud på många hällristningar. En rolig bild finns på hällen vid Torp på Orust. Där avbildas en gud med horn som sparkar uppåt med ena hälen, och som håller en slags yxa i ena handen.

Den behornade guden avbildas på många hällar. Men det intressanta med den vid Torp är att den binder samman den behornade guden med den dansande guden. Dansare som sparkar uppåt med ena hälen finns på flera ställen, men inte nödvändigtvis med horn.

Det har spekulerats om hur gammal Oden är. Vissa har hävdat att han har uppkommit när Germanerna i Tyskland kom i kontakt med den romerske guden Merkurius. Etymologiskt så tyder namnet på att han ska ha uppstått på kontinenten.

Det har även spekulerats i att Oden skulle ha uppkommit i mötet med Uraliska gudar. Odins förmåga att resa astralt skulle tyda på det. Det proto-indoeuropeiska folket och det proto-uraliska folken har alltid levat sida vid sida ända sedan de levde på stäppen respektive skogarna norr om stäppen. Men vi vet också från nya genetiska bevis att de uraliska folken kom in från öster först efter att de indoeuropeiska folken kommit till Norden.

Det är svårt att förlika en sent uppkommen Oden med bilderna på hällristningarna i Sverige, som vi vet kommer från nordisk bronsålder. Samtidigt tycker jag ändå att dansandet tyder på någon typ av schamanistisk koppling, som då skulle ha uppkommit innan de stötte på de Uraliska folken.

Hur skulle vi kunna förlika detta?

I Nordamerika fanns det medicinmän som utförde schamanistiska riter. Att dessa skulle ha lärt det från Uraliska folk är rätt långsökt, så det är inte uteslutet med “konvergent evolution”.

Kanske är det helt enkelt så att Oden är en Germansk uppfinning. En kombination av förmågor och egenskaper som passade den Germanska kulturen. Det skulle förklara varför han var en så viktig och kanske den viktigaste guden under nästan tre tusen år från bronsåldern ända till vikingatidens slut.