Kelter och Germaner – kontakter under bronsåldern

Vi har tidigare skrivit om Keltisk mytologi, och funnit vissa likheter. Odens enögdhet och hans kunskap om framtiden verkar ha paralleller med olika spåkunniga figurer inom Keltisk mytologi.

Det har nu visat sig att den Bandkeramiska kulturen som hade sitt centrum i dagens Tyskland och Polen verkar ha varit ursprung för de tre stora västliga indoeuropeiska kulturerna, Kelter, Germaner och Romare. Men de östra delarna av den bandkeramiska kulturen verkar ha expanderat österut och givit upphov till Balter, Slaver och till sist även till de Indo-Arier som vandrade in i Iran och Indien.

Germanerna uppstod ur stridsyxekulturen, och skildes av från kontinenten av Östersjön. De började där utveckla en viss kulturell särart. Redan då måste språken ha börjat glida isär, men Grimms lagar skall enligt teorin inte ha påverkat språket förrän runt 500 f.kr.

“Warriorstelae” från Badajoz

Kelternas ursprung har varit svårare att utröna. Kanske framförallt eftersom de spände över ett så stort område, från Spanien i väster till Turkiet i väster och upp till Irland i nordväst. Men, en viktig del är antagligen klockbägarfolket som hade sitt ursprung i nuvarande Nederländerna. Därifrån byggde de upp ett handelsnätverk längs hela Atlantkusten ner till Spanien och upp till Danmark.

Danmark, eller närmare bestämt Jylland, verkar ha varit en viktig knutpunkt mellan Kelter och Germaner under senneolitikum (2900-2500 f.kr.). Det visar sig nu att det finns vissa ord bevarade från denna tid. Dessa ord kan delas upp på vissa specifika områden.

Maritima ord

  • Segla – Proto-Germanska (PG) *segla, Proto-Keltiska (PK) *seiglo
  • Mast – PG *masta-, PK *mazdyo
  • Ro – PG *roan-, PK *rayo
  • Hamn – PG *kapano-, PK *ka(p)ono-

Metallurgi och handel

  • Silver – PG *silubra-, PK *silabur
  • Järn – PG *isarna-, PK *isarno
  • Kol – PG *gulo-, PK *glauo
  • Byte – PG *bute-, PK *boudi
  • Nummer – PG *rima-, PK *rima

Likheterna är stora, och ibland till och med slående. Samma mönster återkommer i samband med hästar och vagnar, vapen, krigföring och samhälle, lag och kungadöme. Frågan är då när dessa ord uppstod.

I den artikel som orden ovan kommer ifrån (Rock art and Celto-Germanic vocabulary, Koch 2018), så för man fram teorin att denna tidpunkt var bronsåldern.

Dels beroende på att dessa ord rör föremål och företeelser som blev väldigt viktiga under bronsåldern. I Norden kan man se att sjöfart, vapen och krigföring var mycket viktiga eftersom de så ofta avbildas på hällristningar. Men inte bara det. Samma motiv finns även på resta stenblock som man har hittat på den iberiska halvön, som kommer från samma era.

Om man söker på “Warrior stelae” så kommer en hel mängd bilder upp. På vissa kan man se mansfigurer med stora horn, liknande dem som sitter på bronshjälmar som man har hittat i Danmark. Det finns även sköldar som liknar de som man har hittat i mossar i Sverige, med ovala mönster med ett märke på ena sidan.

Sköld från Historiska Museet i Stockholm

En drivkraft för dessa kontakter bör ha varit handeln med koppar och tenn från Spanien och Storbritannien som byttes mot hudar och bärnsten från Östersjön. Så man skulle kunna tänka sig att det fanns den gemensam terminologi för handel. Men varför skulle det finnas en gemensam terminologi för krigiska aktiviteter?

Detta tyder på att det inte handlade om krigshandlingar även om det handlade om krigare. Snarare måste det ha varit eliter som utgjordes av krigare som möttes i samband med handel. De verkar alltså ha träffats och utbytt krigarhistorier och diskuterat vapen, medan de utförde sin byteshandel.