Pyramider världen över

När man läser om olika förhistoriska kulturer, så upptäcker man snabbt att de flesta under någon period har byggt pyramider. Det finns ett stort spann av förklaringar, från spektakulära påståenden om rymdvarelser till rent menlösa förklaringar om att det är konvergent kulturell evolution.

Mellan dessa idéer ligger nog forskaren Michael Witzell. Som vi har skrivit om tidigare, så förespråkar han en teori om att människan myter är mycket gamla (de äldsta skulle vara 150 000 år gamla) och att de har traderats och långsamt förändrats över tid, på ungefär samma sätt som våra gener.

En av dessa uråldriga myter skulle handla om att gudarna bor uppe på ett berg. I nordisk mytologi har vi Asgård och Odens tron Hlithskjalf och i Grekisk mytologi har vi gudarnas boning på Olympen. Pyramiderna kan då vara en representation av denna myt i form av ett byggnadsverk.

I Mellanamerika finns en stor mängd pyramider. Dessa byggdes av flera högkulturer under drygt tusen år, från innan vår tideräknings början fram till 1000-talet e.kr. Dessa pyramider är inte i första hand gravar, utan de kännetecknas istället av en plattform överst där man har ett offeraltare.

Mellanamerikas pyramider finns både i låglandet på Yucatanhalvön och uppe i bergen nära Mexico City. Men de äldsta pyramiderna verkar vara de som ligger i låglandet. En förklaring skulle alltså kunna vara att de från början ville bygga konstgjorda berg eftersom det inte fanns några naturliga i närheten. Sedan spred sig detta även till de delar av landet där det fanns riktiga berg.

Pyramiderna i Giza

De Egyptiska pyramiderna som byggdes under ett par århundraden runt 2600 f.kr. ligger på Gizah platån. Deras främsta syfte var att vara gravmonument över Farao. Det verkar alltså som att man har konstruerat det berg dit guden Farao skulle resa efter döden.

Egypten uppstod längs med Nilen som flyter från söder till norr igenom det som är mestadel ett ökenlandskap. Längs med dess lopp finns det inte några höga berg, de flesta av Egyptens berg finns istället i Sinai på andra sidan röda havet. Så, istället för att begrava Faro i Sinai, så valde man helt enkelt att bygga ett berg i öknen.

De äldsta kända pyramiderna är dock Zigguraterna i Mesopotamien. Själva namnet Ziggurat betyder “hög byggnad”, så syftet verkar ha varit tydligt. Även dessa var tempel, liksom de mellanamerikanska. Berättelsen om Babels torn i bibeln anses vara baserat på dessa. Även här är landskapet ganska platt.

Det finns även pyramider i Indonesien, Kina och Indien. Så, den enkla förklaringen skulle alltså kunna vara att alla människor förr eller senare får samma idé. Men det förklarar inte t.ex. varför det inte finns några pyramider i Europa eller Afrika (om man bortser från dem som är direkt inspirerade av de Egyptiska).

I Europa har man under motsvarande kulturella utvecklingsfas rest megaliter eller byggt megalitanläggningar varav den mest kända är Stonehenge. Även om det inte förklarar varför man inte har byggt pyramider, så motbevisar det i alla fall teorin om att alla förr eller senare börjar bygga pyramider.

Kanske skulle man kunna tro att bronsåldershögarna var en slags låga pyramider, men om man tittar på de myter och berättelser där högar förekommer så är de snarare en port till underjorden än representationer av himlen. I nordisk mytologi så är Odens Hlithskjalf och kanske även Yggdrasil det som representerar himlen, även om den nordiska mytologins mytologiska geografi är väldigt förvirrande och självmotsägande.

Varför byggde man då inte pyramider i Europa?

Jordbruket kom till europa från Anatolien, dvs. nuvarande Turkiet. Där började människor bruka jorden cirka 10 000 år f.kr. Det finns mycket som talar för att just området kring Göbekli Tepe är där som människorna först började odla vete och tämja kor.

Just Göbekli Tepe är MYCKET intressant i sig. Anläggningen byggdes under flera tusen år, men redan de äldsta monumenten som härrör från innan istidens slut hade en mycket sofistikerad bild-värld. Men istället för att man bara övergav denna anläggning, så verkar man ha täckt över den. Det är med hjälp av dessa massor som bland annat består av begravda människor och rester av djur som man har kunnat tidsbestämma monumentet. Jag kommer att skriva mer om detta framöver.

Jordbruket spred sig sedan därifrån ner mellan floderna (meso-potamien) till Mesopotamien och västerut till Grekland och sedan upp genom Balkan. I Europa byggde denna kultur stora städer i nuvarande Bulgarien. Denna kultur kallas ibland för Old-Europe.

I sammanhanget är det då intressant att denna kultur spred sig från Anatoliens berg, över det bergiga Grekland och sedan upp i det bergiga Balkan, sedan över Karpaterna och Alperna, och inte förrän då spred man sig ut på slätterna. Under lång tid så hade man alltså hela tiden berg i närheten.

När denna kultur till slut nådde nordsjökusten så började man istället för att bygga pyramider, uppföra megaliter. Så, kanske var det så att denna idé transformerades under tiden. När man så att säga som mest behövde tillgång till gudarnas boning, så fanns det alltid berg i närheten.

I Afrika är orsaken en annan, nämligen att man inte har haft samma bild av gudarna som boende högst uppe på ett berg. De pyramider som byggdes i Nubien var direkt inspirerade av de Egyptiska på samma sätt som de pyramider som långt senare byggdes i Grekland och Rom.

Så, låt oss summera:

  • Någon gång efter att människan spridit sig ut ur Afrika så uppkommer idén om att gudarna bor uppe på ett berg.
  • I de trakter där det finns berg så låter man dessa berg vävas in i historien, som till exempel i Nepal.
  • När människorna sprider sig över världen så bevarar de myten
  • Om de är jägare och samlare så kan de inte bygga pyramider eftersom de inte har det överskott av arbetskraft som krävs.
  • Men när de efter många tusen år befinner sig på en plats där det inte finns berg, men de samtidigt genom att lära sig jordbruk har fått tillräckligt överskott av arbetskraft, så börjar de bygga konstgjorda berg; Pyramider.

Fördelen med denna teori är att den inte behöver varesig Aliens eller någon slags kulturell evolutionär konvergens (som när man tänker efter, nästan vore magisk i sig).

3 reaktioner på ”Pyramider världen över

  1. Annan myt, som bör vara riktigt gammal, gäller ormen som gudavarelse. Ormen finns i istidens grottor, befjädrad i Amerika, hos den minoiska ormgudinnan, på hällristningar och runstenar, på faraos huvud/egyptisk kungakrona, i Indien, i Australien o.s.v. Den finns i Första Mosebok och i Uppenbarelseboken: “… ormen från urtiden …”(Upp 20:2).

    1. Helt korrekt. Den finns i alla Indoeuropeiska traditioner. Sigurd Fafnisbane är ett exempel. Tors fiskafänge där ormen rör om i världshavet är en direkt parallell till när Indra rör om i världshavet med hjälp av ett havsvidunder. Men som du säger även i många andra mytologiska traditioner över hela Eurasien och Amerika. Jordan Peterson har föreslagit att den är kopplad till när vi bodde i träd och var bytesdjur för just ormar, något som även lär ha givit oss ögon känsliga för grönt…

Kommentarer är stängda.