Ingvaeonerna och deras miljö

I tidigare inlägg så har vi skrivit om Cimbrerna som var en del av Ingvaeonerna. Som vi skrev där så är det osäkert om de faktiskt från början var Germaner även om de räknades som sådana av Romarna.

Vid någon tidpunkt verkar de däremot ha tagit till sig Germanskt språk. Om de inte var Germaner från början så indikerar detta någon typ av katastrof för folket i fråga. Att ta till sig ett helt annat språk innebär en total kulturell underkastelse.

Gener går att blanda i olika proportioner, och dessa proportioner kommer att bestå (om inte dessa gener medför en evolutionär fördel eller nackdel). Språk däremot går inte att blanda på samma sätt. Språkliga innovationer går från högstatuspopulationer till lågstatuspopulationer, inte tvärt-om. Man kan se det på allt som har med språk att göra, från låneord till namnskick. Så, att Cimbrerna tog till sig Germanskt språk borde alltså tyda på att de levde under dominans från en annan population.

Ingvaeonerna bestod av tre folk; Cimbrer, Teutoner och Chauci.

Traditionen säger att Cimbrerna bodde i det som idag kallas för Himmerland, vilket är den del av östra Jylland som i norr och väst avgränsas av Limfjorden och i söder av Mariagerfjorden. Teutonerna sägs ha bott i området som heter Thy. Detta ligger i västra Jylland, norr om Limfjordens utlopp i Nordsjön.Chauci bodde längs Tysklands Nordsjökust, vid det träskområde som kallas Vadehavet.

Vadehavet med gränserna mellan Nederländerna, Tyskland och Danmark inritade

Gemensamt för alla dessa områden är att de ligger vid, eller nära sankmarksområden som är nära eller i anslutning till Nordsjön. De har varit hårt utsatta för översvämningar genom historien.

Från medeltiden fram till 2 Februari 1825 så saknade Limfjorden utlopp i Nordsjön. Då bröt Nordsjön igenom och Jyllands spets blev en ö. De områden som beboddes av Cimbrer och Teutoner hamnade då på var sin sida.

Vadehavet har varit ännu värre utsatt. Två gånger utsattes det Nederländska området för fruktansvärda översvämningar just på St Marcellus dag. År 1219 drunknade 36000 människor och sedan igen 1362 drunknade minst 25000 människor. Den senare händelsen kallas på Nederländska för  Grote Mandrenke, den stora drunkningen.

Detta återspeglar ett återkommande fenomen av översvämningar och erosion som går ända tillbaka tills när Doggerland gick under i slutet av Mesolitikum.

Det är alltså inte osannolikt att dessa folk, som har levt nära havet ibland har drivits från sina hem och kanske även utsatts för stora drunkningar även under järnåldern. I så fall borde de ha blivit försvagade och kanske hemlösa. Detta skulle kunna vara förklaringen till varför dessa folk, om de nu var Keltiska, bytte språk och blev Germaner.

Det intressanta med alla dessa folk är att de bebodde just det område som kontrollerar inloppen till de stora floderna genom Tyskland. Cirka 2000 år tidigare var detta område viktigt eftersom det tenn som utvanns i England måste passera här för att komma ner till Unetice-kulturen där det kunde kombineras med lokala kopparfyndigheter till brons.

Utöver det så fanns det mycket bärnsten här, så man hade stor möjligheter att kunna tvinga till sig (i form av tull, eller beskydd) eller byta till sig brons och guld. Detta var starten på den Nordiska bronsåldern.

Huruvida Ingvaeonerna härstammade från de folk som bodde i området under den här tiden, eller om de var Kelter och kom söderifrån senare är svårt att avgöra. Kanske var gränsen inte så skarp vid den här tiden.

I och med att Kelterna i sig inte var ett enda folk, utan snarare flera olika folk som delade en Keltisk identitet och kultur, så är det svårt att identifiera enskilda genetiska drag. Men, vissa spår kanske ändå finns att se i fördelningen av y-haplogrupper. I inlägget om Pre-germanska gener och låneord finns en karta över Europa som är en kombination av fyra olika haplogrupper.

Kombination av R1A, R1B, I1 och N1

Det man kan se är att det Ingvaeoniska området har en annan blandning av haplogrupper än den mer östliga delen av det Germanska området. Skillnaden är slående när man jämför Jylland med resten av Danmark. Men även den västligaste delen av Norge kommer med på ett hörn.

I nästa inlägg kommer vi att studera det mest kända av de Ingvaeoniska folken och deras vrede. Häng med!