Vindgud, Stormgud, Nordens Ajax

På engelska brukar man tala om Tor som “stormgod”. Jag har själv använt termen stormgud, men kanske borde man egentligen tala om åskgud. I indisk mytologi så skiljer man på Åskguden Indra, och Vindguden Vayu.

I sin utmärkta serie artiklar om Iliadens hjältar, så identifierar pseudonymen “O’Gravy” Vayu med Ajax den store. Han är den störste av Achaierna, och när inte Achilles (Åskguden) är med i spelet, så är han deras främste kämpe. Namnet Ajax betyder den ylande, vilket man ju även säger att vinden gör.

O’Gravy summerar kännetecknen för vindguden som följer:

– Han är den störste och starkaste krigaren
– En scen som involverar många får över vilka han blir hånad, eller där han ådrar sig skam
– Utkämpar en mycket jämn och formaliserad kamp med Demonen, liksom många strider med honom på tu man hand.
– Är den främste motståndaren till Demonen genom kriget.
– Krossar Demonen med ett trubbigt föremål, dödar honom eller kräver en gud för att återuppliva honom.

Om det nu är så att man skiljer på åskgud och vindgud. Vem skulle då vara vindguden i Nordisk mytologi. Om man bara googlar, så kommer flera förslag upp.

Njord är ett förslag som ofta kommer upp. Han är förknippad med havet, och även med vind. Han är även den som leder Vanerna i kriget mot Asarna, så han är definitivt en stor krigare. Men, vi har tidigare identifierat honom som en av hästtvillingarna, Odysseus närmare bestämt. Så, i samband med Asa-Vana-kriget så kanske vi behöver söka efter någon annan.

Kári, som är son till Fornjot används som kenning för vinden enligt Ynglingatal. Man kunde alltså säga “Fornjots son” när man menade vinden.

Svipdag identifierar sig själv som “Vindsval” i Fjölsvinsmal när han försöker övertala Oden om att han ska få komma in i Asgård. Han är verkligen en mycket mäktig hjälte (eller skurk), men kanske är detta bara ett sätt att försöka lura sig in.

Dessa de som brukar identifieras med vinden. Men de stämmer tyvärr dåligt in på övriga delar av förklaringen. En hjälte som skulle kunna passa bättre in är Halfdan, eller kanske hans som Hadding.

Halfdan är kung av Danmark. Han är den som dödade Svipdags far, och det är på grund av detta som Svipdag behöver väcka upp sin mor Groa från de döda för att få hennes magiska svärd (Grogaldr). Halfdan är beväpnad med en klubba, och han är son-son till Scef / Heimdall.

Svipdag lyckas döda Halfdan, men han har då redan fått två söner varav den ene, Hadding, blir hans svurne hämnare. Hadding strider med Svipdag flera gånger, men han strider även med Loke. Till slut besegrar Hadding Svipdag och blir kung över Danmark.

En intressant detalj är att Heimdall i denna berättelse kämpar om Brisingamen mot Loke. De är då båda i säl-hamn. Heimdall är i Ragnarök den som kommer att döda Loke. Heimdall sägs även ha horn, som en bagge.

Heimdall kallas även för Vindhler, “den som skyddar mot vinden” eller “havs-vinden”. I det senare fallet skulle det vara en indikation på att han är en typ av vind-gud.

Nu har Rydberg redan på goda skäl identifierat Heimdall med Agni. Men visst är det intressant att de olika delarna av Vind-guden återkommer i släktlinjen Heimdall – Halfdan – Hadding.

Svipdag brukar identifieras med Od, Frejas man. Honom som hon gråter tårar av guld efter. Jag har tidigare försökt identifiera honom med Ull, eftersom de så ofta förekommer tillsammans. Ulls motsvarighet i Iliaden är Paris. Paris och Lokes motsvarighet Hektor, strider sida vid sida. Så kanske är det inte så konstigt att Hadding måste strida mot både Ull/Svipdag och Loke och att Heimdall sedan är den som måste besegra Loke efter att först ha kämpat i form av sälar.

Så, om man nu kan länka Ull och Loke till Paris och Hektor. Så ligger det kanske inte så långt ifrån sanningen att länka Halfdan och Hadding till Ajax. Att Heimdall, som borde identifieras med Agni, sedan har övertagit vissa viktiga delar av myten kanske är på grund av att han var farfar till Halfdan.