Hymn till Heimdall

Viktor Rydberg identifierade Heimdall med Agni. Agni (jfr. ignis [Latin] sombetyder låga) är den gud i Rigveda som förmedlar offren till gudarna. Han är alltså lågan som förtär offren i den här världen så att de kan färdas upp till gudarna.

Yajna, indiskt eldsoffer

Likheterna är verkligen slående när man läser Rydbergs förklaring. Inte nog med att de delar många attribut (utmärkande vithet, många mödrar, god hörsel och syn, litet sömnbehov, etc) de delar dessutom vissa myter. Till exempel finns det en parallell till när Heimdall och Loke kämpar om Brisingamen i form av två sälar.

Fördelen med den här typen av paralleller är att man kan fylla i luckor i kunskapen om de mer mystiska och okända nordiska gudarna. Heimdall var säkert mycket viktigare i en tidig form av Asatro.

Här följer en hymn till Heimdall baserad på första hymnen i Rigveda.

Jag hyllar Heimdall,
Den utvalde prästen
Förrättare av offer
Den rikaste helige

Värdig är Heimdall
Att bli hyllad av de levande och uråldriga völvor
Han skall framkalla Asarna

Genom Heimdall människan uppnår rikedom
Myckenhet växer dag för dag
Rikast i hjältar, Segersäll

Heimdall, det perfekta offret
Som du omfamnar
Går sannerligen till Asarna

Må Heimdall, hugstor
Präst, sannfärdig mest
Segersäll stor, Asen,
Kom till oss med Asarna

Än vilken välsignelse, Heimdall
Du vill ge till din tillbedjare
Det, Mimer, är verkligen din sanning

Till dig, förjagare av natten,
O Heimdall, dag för dag med bön
Högaktande till dig vi kommer

Kung över offer,
Lagens evige väktare,
Stålande
Ökande i din egen boning

Var för oss lätt att nalkas
Som en far till sin son
Heimdall, var för oss vårt riktmärke