Den skapande gudatriaden

Gudarna i nordisk mytologi förekommer ofta i tretal. Dessa triader representerar olika sätt att dela upp världen. Den vanligaste triaden är Oden, Thor och Frej som står för Kungamakt, Krigare och Bönder/Producenter. Just denna triad har analyserats av bland annat Dumezil. I hans analys så är avspeglar denna triad den centrala uppdelningen av inta bara gudarna utan även av alla samhällen som härletts ur indoeuropeisk tradition.

Det förra inlägget handlade om det mystiska begreppet Óðr. Där presenterade jag de tre gudar som är med vid skapelsen tillsammans med deras gåvor till mänskligheten.

  • Oden – Ande – Andedräkt
  • Lodur – Livssaft och livlig färg – Blod
  • Höner – Viljan till fortplantning, kättja – Säd

Man kan kalla detta för den skapande gudatriaden. Problemet med denna triad är vilka dessa gudar egentligen är. I Valans spådom så nämns de som dödar Ymer bara som Borrs söner.

I Gylfaginning får vi veta att de heter Oden, Vili och Ve (Woden, Wili och We). Oden betyder “vrede” eller hänryckning”, Vili betyder “vilja” med Ve är svårare att förklara, men det verkar ha något med heliga platser att göra (jfr. Vi, offerplats).

Man kan koppla ihop vilja med Livssaft och livlig färg och kanske även med Blod. Viljan till fortplantning och kättja kan också länkas till offerplatser. Kanske är dessa liknelser inte helt klockrena, men det kan eventuellt vara en effekt av att Snorre ville ha en allitteration på namnen.

Tre gudar, knutna till varandra

Låt oss börja titta på Lodurr. I den poetiska Eddan så förekommer han bara en gång, och det är i samband med att Ask och Embla får liv. Han nämns inte vid namn i samband med mordet på Ymer, utan där nämns de tre förövarna bara som Borrs söner.

Det verkar märkligt att en gud som får vara med vid skapelsen, inte finns med senare i historien. Det är inget ovanligt att nordiska gudar har flera namn, Oden har över 70 namn. Den vanligaste teorin är att det är ett tredje namn för Loke / Lopt. Det främsta argumentet är att Oden, Höner och Loke förekommer som triad på flera ställen, bland annat i Höstlånga.

Nordisk mytologi analyseras bäst, inte som en analys av kampen mellan gott och ont, utan mellan ordning och kaos. Ordning symboliseras av Oden, Allfadern som är asarnas konung. Loke symboliserar Kaos.

Kaos är inte bara en destruktiv kraft, utan den kan även vara upphov till nya saker. På samma sätt är det Loke som genom sina “upptåg” ser till så att Tor får Mjölner, Oden får Sleipner, Frej får Skidbladner etc. Men för mycket kaos leder till död, förstörelse och undergång. Loke är ju den som leder Hels styrkor under Ragnarök.

Vem är då Höner? Höner förekommer flera gånger i berättelserna. Förutom i samband med skapelsen så är han dessutom en av två Asar (tillsammans med Mimer) som utbyts som gisslan för att säkra fredsavtalet mellan Asar och Vaner. Han är dock en besvikelse för Vanerna och alls inte så vis som de hade blivit ledda att tro. Som hämnd så hugger de huvudet av, inte Höner, utan Mimer och skickar tillbaka det till Asarna.

I ett tidigare inlägg så föreslår jag att Höner och Heimdall är samma gud. Det starkaste argumentet är kanske att Heimdall under namnet Rig är upphov till de olika kasterna i det nordiska samhället. Viktor Rydberg identifierar honom dessutom med Scef, som kom till stranden där Ask och Embla skapades i en båt med en sädeskärve som huvudkudde. Som Scef och Rig är han djupt involverad i människornas affärer och lever en väldigt lång mansålder som människa.

Så, den skapande gudatriaden skulle alltså kunna vara Oden-Loke-Heimdall.

Oden står för Ordning och Lag. Han representerar överjaget i psykoanalytisk teori. Han är hård, men rättvis per definition. Han visar ingen nåd, utan kräver lydnad inför lagen.

Loke står för Kaos och gränsöverskridande. Han representerar det undermedvetna i psykoanalytisk teori. Han har inget emot att bryta mot regler för den goda saken (som han ser det), eller för att roa sig själv. Han är ständigt i konflikt med Oden som sitter på makten, men han tänker inte låta det vara för evigt.

Heimdall representerar då människorna och den fysiska världen där makterna strider om herraväldet. Hans tid som kung Scef är en guldålder för människorna. Kaos kommer in i människornas värld med Heid som går runt och utövar sin svarta magi under nattliga seanser.

Denna triad spelar ut sin roll i samband med Asa- Vana-kriget. Efter det så skiftar fokuset till Oden-Tor-Frej som kommer att vara den ledande triaden ända fram till Ragnarök.

2 reaktioner på ”Den skapande gudatriaden

Kommentarer är stängda.