Rökstenen och klimatet

I en uppmärksammad artikel skriver en grupp forskare från Uppsala, Göteborg och Stockholm om Rökstenen. SVT, Aftonbladet, Expressen, m.fl. har uppmärksammat artikeln.

Rökstenen är en drygt mans-hög sten som står vid Röks kyrka i Ödeshögs kommun. Den ristades cirka år 800 av Varin över sin son Vämod. Med sina 760 run-tecken så är den kanske världens längsta bevarade runinskrift.

Rökstenen har varit fokus för forskare ändå från 1800-talets början och framåt, och många tolkningar har föreslagits. Det nya i den här artikeln är att man omvärderar några av raderna i texten, och då kan göra en ny tolkning. Rent konkret så tolkar man om de mest kända raderna så att de inte längre handlar om Theoderik (Gotisk härskare av Rom i början på 500-talet), utan istället om soluppgången.

Detta i sin tur får till följd att man kan läsa hela texten på stenen som en återberättelse av historien om Fimbulvintern när solen försvann och himlen förmörkades. Forskarna menar att stenen syftar tillbaka nio generationer tidigare (från när stenen ristades) till 500-talet, och att det centrala temat alltså är klimatångest.

Enligt artiken så skedde ett antal vulkanutbrott i mellanamerika runt år 536 som gav till följd att somrarna nästan helt uteblev under ett drygt decennium. Befolkningen i Norden halverades, och det ledde till stora omvälvningar och folkomflyttningar.

Men, är det verkligen så att temperaturen orsakade detta? Fanns det kanske någon annan orsak till att 50% av befolkningen i Norden dog?

Med början år 541 härjades det Östromerska riket av den Justinianska pesten. Den dödade 40% av invånarna i huvudstaden Byzantium, och 25% av invånarna i riket som helhet och den orsakades av samma bakterie som orsakade digerdöden, Yersinia Pestis. Dess inverkan på samhället liknade den inverkan som digerdöden hade, och Romarriket krympte drastiskt i storlek. Just dödligheten stämmer ganska väl överens med de siffror som anges för katastrofen i Norden vid samma tid. Norden hade dessutom mycket kontakter med Östrom.

Intressant nog, så har temperaturerna under de senaste 500 åren konsekvent legat under de temperaturer som skulle ha varit orsaken till katastrofen i början på 500-talet. Vi har, sedan 1700-talets slut börjat en långsam återgång till det normala. En klimatmodell som inte kan förklara varför temperaturen sjönk från 1500 till 1750, och varför den började öka då måste man vara väldigt skeptisk till. Mängden koldioxid i atmosfären är inte en förklaring till dessa ändringar.

Jag tycker att artikeln som sådan har ett visst värde. Gamla texter behöver alltid läsas och tolkas. Referensen till klimatet kommer i slutet av artikeln, i sammanfattningen, har inte något med det vetenskapliga värdet av artikeln att göra. Men det är ändå det som lyfts fram i medierna, och utan vilket artikeln antagligen aldrig hade uppmärksammats. (Annat än på enstaka historiska bloggar. But I digress.)

Den här typen av “kryddning” av vetenskapliga artiklar med politiskt korrekta referenser, eller tolkningar, är ett ofog. Det bryter mot vad vetenskap skall vara, nämligen oberoende och självständig. Men, det är tyvärr så det blir när politiker använder forskningsmedel för att styra vilka ämnen som ska prioriteras. Det måste få ett slut. För vår fortsatta civilisations skull.

OBS. Detta inlägg har redigerats sedan det först publicerades. Jag gjorde denna ändring för att inte verka för diplomatisk.