Valans spådom i ny utgåva

Valans spådom är en Eddadikt som bland annat beskriver skapelsen, undergången och återfödelsen i nordisk mytologi. Den nordiska mytologin är ganska unik bland de indoeuropeiska mytologierna om att ha både sin skapelsemyt och sin eskatologi bevarad, och vi har dem som traderade Valans spådom fram till Snorres tid att tacka för detta.

Valan spår

Dikten är skriven på fornyrdislag, som är ett allittererande versmått och består av cirka 60 verser. Jag har baserat min utgåva på översättningen av Erik Brate, som har 66 verser. Upphovsrätten till denna översättning har gått ut, och texten är tillgänglig på Runeberg.

Jag har roat mig med att annotera den med förklarande fotnoter som jag hoppas kommer att vara till glädje. Du kan ladda ner den och läsa den här.

Mycket nöje!