Fornyrdislag

Fornyrdislag är ett gammalt nordiskt versmått, och namnet betyder just det (Fornordens-lag om man ska försöka en direktöversättning). Det består av par av rader där varje rad består av två betonade stavelser. De binds ofta ihop av allitteration.

Det är det enklare av de versmått som användes i Nordisk forntid. Men används till exempel i Völuspa. Det ger en vaggande, rytmisk takt som är väldigt medryckande.

Till mitt bokprojekt så behövde jag en lämplig inledning som knyter an till både Nordisk och Grekisk bronsålder. Jag tänkte ett tag skriva en inledning på hexameter (som Iliaden), men valet föll istället på fornyrdislag. Men, jag tänkte att första strofen skulle knyta ann till första raderna i Iliaden. “Vreden, gudinna, besjung. Som brann i Peliden Achilles.”

Jag hoppas att ni gillar det redan i den form som det har nu.

Besjung o Norna 
skräcken de kände, 
gudarna gamla i 
Sessrumnirs salar.


Freja Asynja 
främst ibland fruar, 
talar om tider som 
ännu skall komma

Freja:
Den svarte i söder 
jag sett uti syner
Blodig han strider
Sin arvslott han säkrar

Den svarte i söder 
jag sett uti syner
Hans horder nu härja 
bland riken i Hellas

De urgamla folken
Nu flockas på fartyg
Söker nu frihet
På främmande stränder

Herakles Svarte
Spartanernas bane
Snart norrut sig vänder
Mot vännerna våra

En gud snart skall födas
En fader till alla
Var gud nu skall lägga
En gåva till gossen

Med dessa ord lade Freja sin förmåga till sejd i kittelen
Tyr den fruktansvärde himmelsguden offrade sin stridskonst
Thor, åskans gud lade sin styrka som gåva till den nye
I och med detta kom en skarp blixt från kitteln och en ung gud hoppade upp ur den och ställde sig bredbent på golvet

Den unge guden talade sålunda:
Två starka söner
Siv skall nu föda
Den ene från Söder
Stridskonst skall lära

Den andre i Norden
Två riken skall ena
Sedan i söder
Sin skepnad han skiftar