Krigarna vid Tollense

Cirka 1250 f.kr. stod ett stort slag vid älven Tollense i nordöstra Tyskland. Slagfältet har kartlagts noga och bilden börjar successivt klarna om vad som hände, och vilka de stridande parterna var.

Slaget såg ut att stå vid en bro över älven som anslöt till en urgammal färdväg. Antagligen så var det en viktig förbindelse mellan kusten och inlandet. Tollense ansluter till floden Peene och tillsammans delar de av en stor del av delstaten Mecklenburg Vorpommern till vad som i praktiken är en halvö.

Så, slaget stod vid en ekonomiskt och strategiskt viktig plats. De döda från slaget har hittats längs en sträcka på nästan tre kilometer längs floden. Kanske var det en armé som drevs på flykt och där de flyende sedan slaktades längs med floden. Det var alltså en förbittrad strid där det inte räckte med att besegra motståndaren, utan man var ute efter att döda alla fiender man kunde få tag på.

Ur artikeln: “We suggest that the causeway was the starting point of the battle, c. 1300–1250 cal BC, which perhaps involved more than 2000 combatants (Lidke et al. 2015, 2018; Terberger et al. 2018). The multiple findspots of skeletal remains downstream of the causeway are probably the result of warrior groups killed in action as they moved along the riverbank.”

Nu har man hittat en packning som tillhört en av krigarna i slaget. Det är en ganska brokig samling av föremål som ger en insikt i hur livet som krigare tedde sig för 3300 år sedan. Bland annat så fanns det huggmejslar av olika storlekar, nålar, en skära, en våg och en samling med bitar av brons. Det ser alltså ut att ha varit en verktygslåda från bronsåldern.

Bild från artikeln

De flesta delarna av fyndet består av delar som kan tolkas att ha med bronshandel att göra. Det handlar om bitar av koppar, tenn och kanske framför allt en våg. Forskarna har jämfört fynden och det ser ut som att ägaren av detta kom från Böhmen i Tjeckien, som ligger några tiotals mil söderut från slagfältet.

Vi vet att det förekom handel mellan Östersjön och Medelhavet, där bärnsten från Östersjön byttes mot guld och brons. Att resa under bronsåldern måste ha varit fysiskt krävande, frustrerande långsamt och otroligt riskfyllt. De som företog sig sådana resor måste ha varit unga, starka och välbeväpnade män.

Personen som ägde verktygslådan kanske var just en sådan person. I så fall, så kanske man kan tolka slaget som en strid om kontrollen över en kritisk handelsväg. Kanske kunde den som kontrollerade bron ta ut tull av de handelsmän som ville resa över den. Kanske handlade det om att handelsmän från Böhmen försökte tvinga till sig kontrollen över bron. Den som kontrollerade bron valde kanske att statuera ett exempel med upprorsmakarna, och detta kanske var anledningen till att så många dödades.