Bronsåldershjälmar

Vad är det egentligen gubbarna från Loshult har på huvudet?

Gubbarna på Historiska museet

Jag har tidigare skrivit om Loshultsgubbarna, de två gubbarna som hittades i Osby kommun, i Loshults socken. De hittades som del av en depå tillsammans med en stor mängd andra föremål såsom yxor, halsringar med mera. Det dateras till 1500-1300 f.kr. Det vill säga samtida med Tutanchamon i Egypten, men innan slaget vid Troja.

Loshulsgubbe framifrån och i profil. Mugshot-style.

Gubbarna är anmärkningsvärda bland annat för att de hittas som ett par. Tvillingar var väldigt viktiga för alla Indoeuropeiska folk. Särskilt i samband med skapelsemyter. Vili och Ve i nordisk mytologi (fast de hade en trilling, Oden). Hors och Hengist för Anglosaxarna. Romulus och Remus för Romarna. Men de är också speciella på grund av deras märkliga klädsel och huvudbonad, och det är huvudbonaderna som jag tänkte fokusera på idag.

På huvudet så har de vad man skulle kunna likna vid någon slags toppigare kubb, eller någon slags sydamerikansk filthatt. Det är svårt att placera, men jag tror att moderna referenser förvillar i det här sammanhanget.

Om det inte hade varit för att gubbarna i övrigt ser ut att ha rustning, så hade man kans kunnat tänka sig att det var någon slags hatt at något mjukt material. Men det ser faktiskt ut som att de har skydd på skenbenen. Dessutom kan man, om man tittar på bakhuvudet på gubbarna se något som kanske är skydd för nacken, eller kanske en frisyr, eller möjligen någon slags mössa som man bar under hjälmen för att den skulle sitta bättre eller för att ta upp stötar.

Bronsåldern var en krigisk tid. Man kan se på de föremål som finns i gravar och på hällristningarna att vapen och krig var en viktig del av bronsåldersmänniskornas liv. Antagligen var det den viktigaste uppgiften för den styrande klassen att skydda sina undersåtar och strida och erövra rikedomar i räder mot andra riken.

I Danmark har man hittat två hjälmar (återigen ett par) på ett ställe som heter Veksø.

De har båda spektakulära horn som böjer sig bakåt. Hornen är ihåliga i ändarna. Uppe på huvudåsen så har de en slags förstärkning där man tror att det kan ha suttit hästhår. På framsidan så finns två ögon med ögonbryn.

På en rekonstruktion som finns på Danmarks Nationalmuseums hemsida så har de satt fjädrar i de ihåliga ändarna på hornen och prytt huvudåsen med en hästman från en fjording.

Det är en tänkbar rekonstruktion, och kanske är den inspirerad av den hjälm som Hektor sades bära i Iliaden. Den som skrämde hans son. Något som de helt missar i filmen, vilket är synd eftersom det är en av de starkaste scenerna i Iliaden.

He stretched his arms towards his child, but the boy cried and nestled in his nurse’s bosom, scared at the sight of his father’s armour, and at the horse-hair plume that nodded fiercely from his helmet. His father and mother laughed to see him, but Hector took the helmet from his head and laid it all gleaming upon the ground. Then he took his darling child, kissed him, and dandled him in his arms, praying over him the while to Jove and to all the gods. “Jove,” he cried, “grant that this my child may be even as myself, chief among the Trojans; let him be not less excellent in strength, and let him rule Ilius with his might. Then may one say of him as he comes from battle, ‘The son is far better than the father.’ May he bring back the blood-stained spoils of him whom he has laid low, and let his mother’s heart be glad.”

Iliaden bok 6

Det finns en del mer eller mindre fantasifull rekonstruktioner av hjälmar från Iliaden. Bland annat på den här sidan. Men generellt sett så beskrevs de i Iliaden med plymer och horn. För mig visar dessa beskrivningar och hjälmarna från Veksø att krig var en aristokratisk sysselsättning. En rustning var inte bara ett funktionellt skydd, utan även en symbol för status. Hjälmar med horn tenderar att vara opraktiska i strid eftersom det är lätt att få makt över sin motståndares huvud om hjälmen är försedd med stora handtag. Ett slag i sidled på en hjälm som sitter fast borde kunna ge en utväxling i den sidledes rörelsen som borde öka risken för att man ska bli slagen medvetslös (det är därför som högersvängar är farliga i boxning). Så, det måste ha varit värt besväret och risken för den som hade på sig hjälmen.

Behornad hjälm med sol

Även de beryktade sjöfolken hade horn på sin hjälmar. Ibland hade de dessutom en cirkel på en pinne mellan hornen. Kanske en symbol för solen?

Så, det genomgående temat för hjälmar från bronsåldern verkar vara utsmyckningar. Man var inte intresserad av stilren funktionalism. Det var imponans som gällde.

Om man nu jämför detta med hjälmarna från Loshultsgubbarna, så ser man att de inte passar in i mönstret. Om de hade varit militära hjälmar så saknade de utsmyckningen. Ingen jarl eller kuningaz hade gett sig ut i strid med något så… tarvligt.

Guldhatten från Speyer (DerHexer, Wikimedia Commons, CC-by-sa 4.0)

Men vad kan det då vara för något? Finns det någon slags huvudbonader som passar in i mönstret? Om de var gjorda av läder eller filt så har de inte bevarats, men om de skulle vara gjorda av t.ex. renaste guld så skulle de ha överlevt. Och faktum är att det finns huvudbonader av guld som matchar formen väldigt väl.

I Tyskland har man hittat totalt fyra stora huvudbonader av guld. De kallas just Guldhattar, eller Goldhüte. Den som verkar passa bäst kommer från Speyer.

Tolkningen av hattarna man har gjort i tyskland är att de har använts som någon slags kalender.

Egtvedflickan (i modern tappning) med platta på magen.

Kanske är det så, men jag tycker att man ofta försöker hitta astronomiska paralleller till fornfynd även där de kanske inte är så sannolika. För mig så liknar hattarna de plattor av guld som åtminstone Egtvedflickan använde som bältesspänne, bara utdraget så att man kan sätta den på huvudet. De är till och med dekorerade på samma sätt med koncentriska samlingar av cirklar (solar).

Om jag skulle ha en sådan hjälm på huvudet under en lång ceremoni så hade jag nog velat ha något under hjälte för att minska trycket mot skallen. Kanske någon slags hätta som den som Tollundmannen har. Resultatet skulle då bli något som liknar Loshultsgubbarna.

Vad är det som dessa figurer avbildar? Att säga att Vili och Ve är ett indoeuropeiskt tvillingpar liknande Romulus och Remus kanske är att sträcka konceptet lite. Men det är inget som säger att myten alltid har sett likadan ut. Oden har ju namnet Thridho (den tredje) som i den rekonstruerade Indoeuropeiska skapelsemyten är den första krigaren. Kanske hade myten ännu inte funnit den nu kända formen.

Jag är mycket mer säker på att huvudbonaderna på figurerna är guldhattar än på vilka figurerna faktiskt är. Men kanske kommer detta också avslöja sig med tiden.