Vegetation och population

Hur såg skåne ut under bronsåldern

Vi tog nyss en tur från vårt hem när Trelleborg till Ystad. Längs vägen finns flera bronsåldershögar, dels ensamma och dels i grupper. En stor grupp som är synlig från riksväg 101 ligger nära branterna runt Vemmentorp (se L1989:4051 Hög på riksantikvarieämbetets fornsök).

När man kör med bil nuförtiden så ser man att dessa är väldigt strategiskt placerade med avsikten att de ska vara synliga från långt håll. Eftersom detta är cirka 7 km från kusten, och dessutom på norrsidan av höjden, in mot land så torde det ha varit för att de skulle synas från land.

Men, för att man ska kunna se ett landmärke så kräver det att sikten är fri, att den som är tänkt att se landmärket inte står mitt i en skog. Alltså bör landskapet under den tid när dessa (och många andra) högar restes ha varit öppet. Inte lika öppet som idag, eftersom de stora sammanhängande åkrarna är ett resultat av skiften. Men icke desto mindre så öppet att man kunde se över de hinder som fanns mellan de öppna fälten och åkrarna.

Jag hittade även den här artikeln. Där hänvisas till studier av pollen som visar att kusten under bronsåldern har varit i stort sett uppodlad, medan det inåt land var mer skogsbeklätt.

I samma artikel nämner man även att svedjebruket började under bondestenåldern, men att skogen bredde ut sig igen i början av bronsåldern för att sedan trängas tillbaka. Det verkar inte otroligt att detta kan vara resultatet av att en ny befolkningsgrupp flyttar in och erövrar landet från dem som bebor landet.

Den nya befolkningsgruppen skulle då vara anfäder till dagens svenskar, danskar och alla andra germanska folk. Vi vet att dessa använde stridsvagnar (inte tanks, utan lätta tvåhjuliga vagnar som drogs av en eller kanske två hästar). De skulle ha haft en definitiv fördel i öppen terräng, särskilt om hästen inte alls var känd i Skandinavien innan deras ankomst.

En reaktion på ”Vegetation och population

Kommentarer är stängda.