Lidskälv Podcast – Goterna

Vi har än en gång begått podcast. Den här gången var ämnet “Goterna”, och vi hade med doktor Ingemar Norgren som gäst. Ingemar doktorerade i historia vid Odense universitet på just Goterna och vi får här tillfälle att ösa ur hans djupa kunskaper i ämnet.

Goter och romare i kamp

Vi diskuterar Goternas ursprung och religion.

Vi följer Goterna från deras ursprung som en korsning mellan den Lusitanska kulturen söder om Östersjön med nordiska inflyttare från Götaland, fram tills de Visigotiska kungadömet gick under på 700-talet.

Ingemar för även fram sin teori om att Goter, Götar och Gutar, alla tillbad en gud som hette Gaut, som också var deras ur-patriark. Denne Gaut utvecklades så småningom till Oden som vi känner till från Eddan och andra källor. Vi kommer även in på hur denna kult kan ha ersatt den tidigare Vana-dyrkan i Norden. Det finns mycket här att forska vidare om, och jag är säker på att det kommer att bli många inlägg här på bloggen allteftersom jag lyckas smälta detta.

Doktorsavhandlingen som Ingemar skrev blev också till en bok, Goterkällan, som tyvärr har gått ur tryck (även om vi försöker facilitera ett nytryck). Den går att få tag på i begagnad form eller på Engelska.

För den som vill läsa lite mer som Ingemar har skrivit så finns det även en artikel som han har skrivit till ett symposium här.

Podcasten finns som vanligt på alla stora plattformar:

Eller på Itunes.