Julklappstips “Nordiska Hjältesagor, andra samlingen”

Vi har tidigare givit ut den första delen av Kata Dalströms “Nordiska Hjältesagor”, och nu finns äntligen den andra samlingen att beställa.

Nu finns boken också på Adlibris:

https://www.adlibris.com/se/bok/nordiska-hjaltesagor-berattade-for-barn-och-ungdom-andra-samlingen-9789179698225

Den här boken innehåller Kata Dalströms tolkning av några berättelser från brytningstiden mellan hedendom och kristendom. I sitt förord skriver hon varför hon skrev boken:

Det finns så mycken ursprunglig kraft och karaktärsstyrka hos våra gamla nordmän, och deras kvinnor voro så själsstarka och modiga, att det i vår tid torde vara skäl att ånyo draga dem fram i ljuset.
Med tanke på att just låta modet och själsstyrkan tala sitt eget språk för de unga, är det dessa sagor kommit till, mod och själsstyrka som vi behöfva i vår tid mer än något annat.
Och jag hoppas detta språk må vinna genklang.

Kata Dalström

Det är ord som även passar idag.