Hade Asarna gudar?

Jag har nu fått den här frågan två gånger: “Hade Asarna gudar?” Så jag tänkte försöka reda ut detta i ett inlägg. Den andra gången jag fick frågan föranleddes av en kommentar i den här föreläsningen på Cornell av Uppsalaprofessorn Neil Price.

Han nämner liksom i förbigående att Asarna i Asgård är de enda kända gudarna som själva tillber gudar. Han ger inga källor, vilket är synd för det här föredraget innehåller en del påståenden som inte är okontroversiella.

Exv. hävdar han att vi vet att Ask har fått namn från trädet ask, men att vi inte vet vad Embla betyder. Kanske hade det varit värt att nämna att det åtminstone finns en teori som säger att hon fick namn från Alm. Kanske är förklaringen för lång för att han skulle ta med det på en föreläsning.

Olaus Magnus Historia om de nordiska folken. Bok 3 – Kapitel 6 – Om ett härligt tempel helgadt åt de nordiska gudarna. – Utgivningsår 1555.

Jag är alltså inte säker på vad han bygger detta på, men det kan tänkas att han baserar det på följande ställen i Eddan, som jag går igenom ett i taget.

Allvismal är en fråga-svar-dikt mellan Thor och en jätte vid namn Allvis. Thor frågar vad olika kategorier av väsen kallar olika naturliga företeelser och Allvis svarar med att ge de olika namnen.

I vers 10

“Jord säges bland människor
men slätt hos asarna,
vanerna kallar den vägar;
alltid grön jätterne,
alferna den groende,
gudarna där uppe grus.”

så nämner han först asarna, för att sedan nämna “gudarna där uppe”. Senare, i vers 30

“Natt hon heter bland människor,
mörker bland gudar,
mask kalla henne väldiga makter,
oljus jättarne,
alferna sömngumman,
drömväverska kalla henne dvärgar”.

så nämner han “gudar” och sedan “väldiga makter”.

Resonemanget är alltså att om “gudarna” och “makterna” nämns i samma strof, så kan de inte vara samma kategori. Rimligt, eller hur?

Hela dikten följer en bestämd form, som liknar verserna ovan, men vilka makter som tas upp varierar lite från vers till vers. Människor, gudar och jättar är med i alla verser (13 stycken), de andra fördelar sig enligt nedan.

VäsenAntal
gudar, människor, jättar13
alver11
vaner9
hel7
makterna (uppregin i vers 10, ginnregin i 20 och 30) 3
gudarnas söner, suttungs söner1

Låt oss i samma anda som resonemanget ovan tänka oss, att om det finns någon av de andra grupperna som inte nämns samtidigt med “makterna”, så kan de vara samma. Hel, gudarnas söner och Suttungs söner förekommer inte tillsammans med “makterna”. Men skulle gudarna tillbe någon utav dessa? Inte troligt. De är dessutom inte högt uppe, snarare nere i djupet. Det är tydligen ett dåligt spår.

Ginnregin förekommer på en del andra ställen i Eddan, överallt verkar det vara en synonym till gudarna eller asarna. Så, hur ska vi då förklara detta?

Allvismal är en av de senare delarna av den poetiska Eddan. Antagligen skriven på 1100-talet, dvs. samtida med Snorre. Kanske ska vi inte ta denna dikt som bevis på att gudarna tillbad någon slags högre makter. Kanske ligger det närmare till hands att tro att den som diktade Allvismal inte var helt förtrogen med ämnet, utan snarare skrev en slags pastisch på äldre dikter såsom Valans spådom utan att riktigt förstå vilka de olika väsen han skriver om är.

Låt oss då se på ett exempel från Valans spådom som också har framförts som bevis.

Valans spådom, vers 7

“Asarna möttes på Idavallen,
timrade höga tempel och altar,
smedjor byggde, smycken gjorde
skaffade sig tänger och skapade verktyg”

I Vafthurdnismal vers 38 finns en motsvarande utsaga från Oden om Njord, att han är herre över många hov och hargar – “hofum ok hörgum
hann ræðr hundmörgum”
.

Om man jämför dessa båda verser så ser man att syftet i Valans spådom nog snarare är att gudarna byggde tempel och altare där de kunde bli tillbedda, inte där de skulle tillbe några andra gudar. Det är lite som när man säger att Johan III byggde Drottningholms slott. Det var inte han som byggde det, utan det är bara ett uttryck.

Så, det ser alltså inte ut som att det finns några övertygande bevis för att Asarna i sin tur tillbad några högre makter.

Fact check: Not likely!

2 reaktioner på ”Hade Asarna gudar?

 1. När jag googlade på “Embla etymologi” fick jag upp “Var Embla en klängranka? – Open journals vid Lunds universitet”.

  Jag misslyckades klistra in länken här. Gunlög Josefsson heter författaren. Det är en tung avhandling, definitivt lärd och svår för en icke-språkvetare att hänga med i. Du kanske finner den intressant, om du hittar rätt på den.

  Hon avslutar med detta:

  Det föreligger fyra huvudteorier om etymologin för Embla:
  1. Embla är en diminutivform av alm.
  2. Embla är släkt med grekiskans ampelos eventuellt via det tyska kvinno­namnet Embila.
  3. Embla kommer av amma ’anmoder’.
  4. Embla kommer av eim+la ’eldmakerska, rökgörerska’.

  Hon förklarar sedan varför hon mest tror på alternativ 4. Själv är jag nog svag för klängranka, som jag stött på förut. Myter brukar innehålla träd och pelare, som saker slingrar sig runt. Det är rankor, kedjor och ormar. Jag tror att minst två av de fyra punkterna kan stämma. Mytens skapare kan ha varit riktigt kluriga.

 2. Neil Price är kristen amerikan och därför inte objektiv i sin “forskning”. Han tillhör samma forskargrupp vid Uppsala Runforum som den ökände Professorn Henrik Williams, som förklarat att runor helt skulle sakna esoterisk betydelse, att det inte finns runinskrifter med religiös innebörd, och att alla runinskrifter måste vara kristna – och det har Henrik Williams sagt, enligt vad som står på Uppsala Universitets egna hemsidor. Jag har för övrigt kommenterat saken samt just denne professors ganska uppseendeväckande uttalanden på min egen blogg. Övriga kommentarer om personerna bakom det här, torde vara överflödiga.

  Den teori du refererar till – mycket skickligt och välformulerat – och därefter motbevisar – är ganska spridd ibland anhängare av “Volkish” Asatru borta i USA. De hävdar, att Asatron “egentligen” är kristen, att Oden “egentligen” är kalkerad på Jehovah, osv osv – men vad betyder då Voluspás ord om att Asarna timrade Hov och Hargar på Idavallen, utanför Valhall ? (eller i varje fall någonstans i Asgård – idavallen måste nog anses vara belägen där)

  Vi vet, att Einherjarna, dvs vanliga dödliga människor, som valts ut för sin skicklighets skull, senare kommer till Valhall. När gudarna bygger Hov och Hargar, kan vi inte alls sluta oss till att de skulle dyrka någon annan gud där – det är ett klassiskt “Non Sequitur” eller “Härav följer INTE !” på latin.

  Ett logiskt felslut, med andra ord.

  Hoven och hargarna kan lika gärna vara till för Einherjarnas eller de dödligas dyrkan – det vet vi ju strängt taget inte, eller hur ? Även Sophus Bugge – och norska biskopar försökte på sin tid bortförklara “den mäktige” därovan , som “slutligen kommer” i den sista strofen (om jag inte minns fel) som Jesus Kristus osv – bara därför att Asatron “egentligen” bara “måste” vara kristen.

  Men – det måste den inte alls. Vidar efterträder Oden, det vet vi med säkerhet, och han kan också vara den, som åsyftas i slutstrofen. Alla dessa mer eller mindre löjliga försök att leda Asatron i Monoteistisk riktning leder – precis som du visat – ingenstans, eftersom Asatron är Polyteistisk till sin natur. De kristna forskarna, som därför tvunget vill förvrida och förvanska alltsammans till något som mera ligger i linje med kristen tro, bara för att det skall bli acceptabelt för dem, har därför föga eller intet att bidra med.

Kommentarer är stängda.