Frau Holde, Huldran och Frigg

I Norden finns ett slags naturväsen som kallas för Huldran, eller skogsrået. Hon är skogens härskarinna och om man som man ska ge sig ut i skogen gäller det att vara på sin vakt. Hon kan leda en vilse, eller förföra en beroende på hennes humör. Hon kan också skänka jägare villebråd om hon så tycker. Man kan känna igen henne på att hon antingen är ihålig i ryggen, eller på att hon har svans. Hon är associerad med huldrefolket som bor under jorden.

I Tyskland finns en gudinna med liknande namn, Frau Holde. Jacob Grimm skriver att Frau Holde är “den väna, gunstiga, barmhärtiga gudinnan eller frun”. Frau Holde verkar vara mer associerad med hem och härd. Hon är vänligt inställd och ingriper bara om det är något som är på gång att gå fel. Men hon kan också ses nära vatten vid middagstid där hon ofta badar för att sedan plötsligt försvinna. Hon åker även runt i en vagn, och I Nederländsk tradition tillhör hon Odens vilda jakt. Grimm skriver att hon även har särskilt ansvar för jordbruket, och detta leder honom till att föreslå att Frau Holde skulle vara samma som Frigg i Norden.

Frågan är om detta är samma gudinna? I det ena fallet är det ett mörkt och förrädiskt skogsväsen. I det andra fallet är det en vän husgudinna.

Grimm skriver att namnen huldra, huldrefolk och Holde snarare borde härledas från gammalnordiskans ollr (trogen, rättskaffens) än hulda (dold). Vi har ju i svenskan uttrycket hulda moder som betyder samma som ömma moder, inte gömda moder.

Hur kan vi då förlika huldrans mörka sida med huld i meningen ömsint?

Antagligen är huldran en förvanskning av Hulda. Det var inte ovanligt att Asatrons gudar förvandlades till onda väsen efter kristendomens intåg.

Oden genomgick en liknande transformation från hednisk gud till “djävul” i folktron. När folk slutade tradera den hedniska mytologin miste man förståelsen för Oden som karaktär. Man tappade kunskapen om hans ansvar som Allfader, och Valfader, och att han till viss del personifierade det svekfulla kriget som kan skänka liv, ära och rikedom åt vilken sida som helst i en konflikt om han så vill, eller död, vanära och lemlästning om han är på det humöret. Kvar blev en skugga av hans svekfulla natur, som sedan trycktes in i en kristen begreppsvärld där svekfullhet var ondska och ondska var djävulskt.

Det är slående hur fattig en analys blir när man uttrycker det i termer av gott och ont. Alla nyanser försvinner. Gott och ont är inte heller objektiva storheter. Om man analyserar begreppen noga inser man att gott är det som de som har makten säger är gott, medan ont är det som de som har makten säger är ont. Inga andra definitioner är tillräckligt exakta och korrekta.

Tillbaka till Frau Holde. Om man ser på vad som är gemensamt för huldran och Frau Holde, så ser man att hon verkar ha ha förmågan att dyka upp och försvinna som hon vill. Hon har ett vackert, eller kanske till och med förföriskt yttre. Om hon är den samma som Frigg, så vill ju åtminstone Loke hävda att hon till och med kan vara lätt på foten och kanske skulle detta kunna vara förklaringen till att huldran ansågs kunna förföra män. Eller så var det bara avundsjuka som talade.

Genom sin koppling till huldrefolket så är hon förknippad med älvor. Och återigen, i Tysk tradition så kallas Oden för Erlkönig, som enligt folktron var den som förde bort dem som skulle dö. Schuberts tolkning är berömd.

Ironiskt nog, och jag vet inte om Schubert kände till det, så rider ju Oden med Hadding tillbaka från de underjorden i en exakt antiparallell.

Älvorna är också kopplade till Fläder. I Danmark sägs det att om man vill se älvorna så ska man stå under en fläderbuske. Samtidigt sägs det i Sverige att man inte får somna under fläder. Dessa två föreställningar går mycket bra ihop. Titta gärna på älvorna, men om du somnar så riskerar du att de tar dig med till underjorden.

Hyllemor är ett andeväsen som i södra Sverige och Danmark är associerat med fläder. Fläder kallas på danska för Hyldebær, så namnet hänger ihop med buskens namn. Även här så vill vissa källor göra gällande att det hänger ihop med gammalnordiskans hulda, men man borde också kunna härleda det till ollr precis som ovan.

På engelska heter trädet Elder, vilket enligt wiktionary går att härleda tillbaka till ellærn som verkar dela etymologi med många olika träslag på olika moderna språk. Så där blev vi inte mycket klokare.