Hymn till Ull

Detta inlägg är en tolkning av Rigveda Hymn 62 i bok 9 till Surya i Germansk mytologi. Surya har blivit till Ull, Mitra till Tyr, Varuna har blivit Oden, Agni har blivit Heimdall och rollen som Aryaman spelas av Balder.

Ull har skjutit sina strålar av härlighet högt upp över alla folk på oräkneliga platser. Tillsammans med himlen skiner han, formad av sin skapares gjutform med styrka och visdom.

Soluppgång över Uttarkhand CC-BY2.0

Så har du bestigit din vagn framför oss, Ull, genom denna vår lovsång, dragen av snabba, vita hästar. Förlös oss från alla brott mot Tyr, och Oden, och Balder, och Heimdall.

Må helige Heimdall, Oden och Tyr sända neder sina rikedomar till oss i tusental. Må de, De Ljusa, låta vår lovsång bli harmonisk och välljudande. När vi lovsjunger dem, skänk oss alla våra önskningar.

Hör! Odelade Himmel och Jord, bevara oss, ni Höga, era välborna ättlingar. Låt oss icke förarga Oden, eller de dödligas käraste bundsförvant Tyr.

Sträck fram dina armar och låt våra liv förlängas; bestänk våra hjordars betesmarker med näring. Ni Ungdomliga, gör oss berömda bland folket: Hör, Tyr-Oden, denna min åkallan.

Nu Tyr, Oden och Balder säkerställ frihet och livsrum för oss och för våra barn. Må vi finna alla vägar ljusa och lätta att beträda. Bevara oss för evigt, ni gudar, med era välsignelser.