Bronsålderns religion del 2: Minnen av Bronsåldern

I det förra inlägget tittade vi på de långa religionshistoriska linjerna. Vi kom fram till att det måste ha funnits någon form av Asatro även under bronsåldern. I det här inlägget kommer vi att titta närmare på vilka källor som faktiskt finns bevarade från Bronsåldern, här och på andra ställen inom den indoeuropeiska kultursfären.

Minnen av Bronsåldern

Det första många kommer att tänka på i samband med Bronsåldern är hällristningarna. Men den som har varit på Historiska museet i Stockholm eller Nationalmuseum i Köpenhamn kan inte heller ha undvikit att se de fantastiska brons- och guldföremål som finns bevarade från Nordisk Bronsålder.

Hällristningar

Ett av de vanligaste motiven på Hällristningarna är solkorset, eller solhjulet. Man kan identifiera detta som en symbol för solen på grund av dess likhet med andra symboler som man vet från senare tid att de har identifierats med solen, exempelvis Svastikan eller solhjulen från bildstenar.

Tor kör sin vagn överst (närmast himlen) på Vitlyckehällen

Solhjulen är ofta placerade till synes slumpmässigt över hällarna. De är ofta stora i förhållande till andra motiv, men det är svårt att säga att de är huvudmotiv.

Ett annat mycket vanligt motiv är avbildningar av skepp. De har en karakteristisk form med utstickande dubbelstävar. Ibland är de övre av dessa prydda med drakhuvud liknande det som fanns på vikingaskepp. På vissa av skeppen kan man se figurer som liknar sol-skivor. Så även här ingår solen som ett motiv.

Oden, med horn dansar och svänger med hammaren

Utöver detta finns det många bilder på mans- och kvinnofigurer. Männen har ofta erigerade penisar och ofta höjda vapen. Oftast är dessa vapen yxor, eller spjut. Men det finns även figurer som bär sköld och har pilbåge. Vissa figurer har även horn, och en del av dessa är väldigt lika senare avbildningar av Oden.

Är detta Oden? Spjut, men inga horn.
Ull på hällristning

Så, det ligger kanske nära till hands att tolka åtminstone vissa av människo-figurerna på hällristningarna som gudar och gudinnor. Man måste vara försiktig med att sätta namn på dem, men det ligger ändå nära till hands att preliminärt identifiera några av dem.

På Vitlyckehällen finns en figur som kör en vagn. Han har horn, men även en blixt.

Vi har två kandidater på Oden. Dels en med horn, som dansar. Dels en som har spjut, men inga horn.

Enligt Åke Ohlmark så föreställer vissa av de figurer som bär sköld och pilbåge Ull.

Bronsföremål

Veksøhjälmarna hittades i en mosse på Själland, strax väster om Köpenhamn. Det är ett par av hjälmar i brons som har karakteristiska horn. Hornen utgörs av böjda rör som idag har en öppen ände. Formen på rören indikerar att de skulle symbolisera oxhorn, men man har även spekulerat i att man har satt fågelfjädrar i dem. Det senare skulle i så fall knyta an till senare tiders bilder av Oden.

Loshultsgubbar

Ett annat väldigt känt fynd är Trundholmsvagnen. Den passar väldigt väl in på beskrivningen av Solen som en skiva som dras över himlen på en vagn. Själva skivan är prydd med koncentriska ringar av koncentriska cirklar. Samma motiv förekommer på många andra föremål från bronsåldern och dessa cirklar symboliserar alltså antagligen också solen, på samma sätt som solkorsen.

Tvillinggudarna från Loshult har på sig hattar som kanske skall representera Guldhattarna som man har hittat i Tyskland. Guldhattarna verkar för övrigt vara en sorts kalender där man kan förutse månens faser.

Precis som från hällristningarna så ser vi en blandning av gudabilder och solmotiv.

Berättelser

Under bronsåldern uppfanns skriftspråket i mellanöstern och i det Egeiska havet. Det innebär att de äldsta nedskrivna berättelserna kommer från bronsåldern.

Iliaden är en mytologisk berättelse som har satts i en historisk kontext.

Den mytologiska berättelsen är kampen mellan samhällelig ordning och naturens krafter. Kidnappningen av gryningsgudinnan Helena är central i berättelsen, men även kampen mellan världsförstöraren (Hektor) och stormguden i hjälteform (Akilles). Kriget avgörs genom en krigslist som involverar en häst.

Denna mytologiska berättelse är satt i kontexten av ett stort krig vid staden Troja i landet Ilion. Från korrespondens från Hittiternas kung så vet vi att det i Wilusa (Ilion) fanns en kung som hette Alaksandu (Alexander) vilket var prins Paris namn.

I Norden finner vi samma mytologiska berättelse i form av kriget mellan Asar och Vaner. Asarna representerar samhällelig ordning (de tre kasterna) medan Vanerna representerar naturmakterna. Det går utmärkt att identifiera många av hjältarna i Iliaden med sina motsvarigheter i Asa-Vana-kriget.

Som en del av berättelsen om Asa-Vana-kriget berättas att Ull tog över rollen som ledare för gudarna när Oden befann sig i exil. Detta kan visa sig var väldigt viktigt senare i berättelsen.

Ortsnamn

Många ortsnamn i Norden innehåller namn på gudar från Nordisk mytologi. De har alltså överlevt kristnandet och bör alltså vara minst 1000 gamla. Det märkliga är fördelningen av dessa. Man kan till exempel se att Ull, som har en väldigt marginell roll i Eddorna, är mycket väl representerad i ortsnamn. Ulls platser verkar dessutom finnas i anslutning till platser helgade åt Frej.

Dessa platser är dessutom några av de äldsta kontinuerligt bebyggda platserna i Norden. Det är alltså möjligt att dessa namn härstammar från Bronsåldern.

Summering

Det finns alltså en del att gå på. Var och en är de här bevisen inte lätta att tolka, men tillsammans börjar vi se hur en Nordisk mytologi med inslag av soldyrkan skulle se ut.