Orvar Odd, den mest grekiska av nordens hjältar

Apollon, var enligt grekisk mytologi spåkonstens främste gud. Det var till honom som templet i Delphi var tillägnat. Han var en skicklig bågskytt (han var bror till Artemis, jaktens gudinna) och han var även läkekonstens gud. Till utseendet beskrevs Apollon som blond, och ungdomlig. Antagligen därför att hans ursprung var som någon sorts solgud.

Orvar Odd, som betyder pil-spets, var en av de nordiska hjältarna. Även han beskrevs som en slags sol-gud.

Odd gick städse präktigt klädd. Hans dagliga dräkt bestod af en scharlakansröd skjorta, ett guldbälte kring lifvet och vackra strumpor och skor. Om pannan bar han ett guldband som tillbakahöll hans långa ljusa lockar, och på ryggen sitt pilkoger samt bågen i hand. Bågen var det enda vapen han någonsin plägade bära.

Sagan om Orvar Odd, ur “Nordiska Hjältesagor” av Kata Dalström

Utöver sin båge och sitt pilkoger, så får Orvar Odd tre magiska pilar som alltid träffar, och som efteråt alltid kommer tillbaka till bågen.

Till både sina attribut, och till sitt utseende så verkar Orvar Odd och Apollon väldigt lika. Apollon sades även ha haft sitt ursprung i Hyperboréen, som låg långt norrut. Så kan det vara så att detta är samma gudom?

När det kommer till spådom så ser det till en början ut som att de skiljer sig diametralt åt. Odds beteende verkar vara den exakta motsatsen till en spåkonstens beskyddare.

När Apollo är spådomens gud, så gör Orvar Odd allt för att undvika spådomar. I berättelsen om honom så slår han häxan Heid i ansiktet när hon uttalar en spådom över honom. Orvar Odd verkar vara den mest aggressive försvararen av förbudet mot spådomar.

Kanske är det så att det handlar om “falska” spådomar. Det vill säga spådomar som uttalas i ondskefullt syfte som Orvar Odd är emot. Han möter till sist sitt öde på grund av en spådom som häxan Heid uttalar. Hon säger att han skall dö på den ö där han växt upp, och att det är hans häst som skall döda honom.

Därför bestämmer han sig för att ta med sin fosterbror och aldrig mer sätta sin fot på den ön. Innan de far iväg så slaktar de Orvar Odds häst och begraver den under ett stenkummel. Sedan seglar de runt i norden och möter allehanda främmande folk och odjur.

På detta sätt liknar han Odysseus. Under ett av äventyren han råkar ut för så förblindar han en jättinna. Något som för tankarna till cyklopen Polyphemos, som Odysseus förblindar.

Till sist så möter han sitt öde på ett väldigt grekiskt sätt. När han till slut hamnar på sin hemö, så kryper en orm ut ur huvudet som han begravt under sin ungdom. Ormen biter honom och han dör.

I den version av berättelsen som finns bevarad så vägrar Orvar-Odd att offra till gudarna.

Aldrig ville Odd offra till gudarne. Han fann det under sin värdighet att böja sig ”för trä och sten”.

”Jag vill blott lita på min egen kraft och styrka”, plägade han säga, och Asmund följde hans föredöme, ehuru fadern var en ifrig blotman.

Kanske är detta en ändring i berättelsen som har kommit till under kristen tid. Kanske är det en “korrektion” som någon sentida munk har utfört för att ta bort det hedniska temat.

Om man tittar på exakt vilka spådomar Orvar-Odd är motståndare till, så är det bara dem som handlar om enskilda personer, och som utförs i hemlighet under natten. I Rom så gjorde man skillnad på de typer av spådom som utfördes för Roms räkning och de som utfördes för enskildas räkning. Det är den senare typen som Orvar-Odd är motståndare till.

Så, kanske det inte är helt otroligt att tro att Orvar-Odd beskriver äldre myter som hör ihop med en nordisk gud liknande Apollon.

Vilken gud skulle det i så fall vara?

Balder är ett förslag som jag har sett. Men, med tanke på att Orvar-Odd (och Apollon) är experter på bågskytte, så ligger kanske Ull nära till hands. Vi vet från ortsnamn att Ull var en väldigt viktig gud, och att många platser var tillägnade honom.

Däremot så finns det inga berättelser i Eddan där han spelar någon stor roll. Fast, kanske är det så att hela berättelsen om Orvar-Odd är just detta. I en tidigare version kanske han nämndes vid namn. Kanske Orvar-Odd är en kenning för Ull?

Det finns dessvärre inga detaljer som binder ihop Eddans beskrivning med beskrivningen av Orvar-Odd. Om Orvar-Odd hade växt upp på Ydalarna, så hade saken varit klar. Istället får vi lita till spekulation i det här fallet. Jag känner mig dock övertygad.

Apollo-Ull-Orvar-Odd.

2 reaktioner på ”Orvar Odd, den mest grekiska av nordens hjältar

  1. Alldeles riktigt, men den “egna kraftens män” (och kvinnor) som vi har dokumenterade i sagorna från sen hednisk sid var just hedningar… och de kan ju ha funnits tidigare också, även om vi itne har någon dokumentation på just detta…

Kommentarer är stängda.