Två heliga träd i nordisk mytologi

Inom fornnordisk mytologi så beskrivs världen (bland annat) som ett stort träd. Trädet kallas Yggdrasil, och det sägs oftast vara en ask. Namnet Yggdrasil består av två delar “Ygg”, som betyder den förskräcklige, dvs. Oden och “drasil” som betyder häst. Det är alltså Yggs, dvs. Odens häst.

I detta sammanhang är det inte fråga om Sleipner, Odens åttabenta häst. I stället är det en poetisk omskrivning som syftar på att Oden reste till dödsriket genom att hänga sig själv i trädet och därigenom offra sig själv till sig själv.

Jag vet, att jag hängde
på det vindiga trädet
nio hela nätter,
djupt stungen med spjut
och given åt Oden,
jag själv åt mig själv,
uppe i det träd,
varom ingen vet,
av vad rot det runnit upp.

Havamal 138

En intressant sak här är att efter att Odens son Balder dör, så skickar Oden sin nyfödde son Hermod till dödsriket för att förhandla om Balders återkomst till de levande. Hermod reser till dödsriket på just Sleipner, så på något vis hänger de ändå samman.

Själva trädet sägs vara en Ask eftersom det ibland omnämns som Yggdrasils Ask, men det finns forskare som har velat härleda namnet inte som beskrivits ovan, utan som “yggia” vilket skulle betyda “idegran” och “drasil” som skulle betyda stöd och inte häst.

Taxus Baccata – Idegran
CC BY-SA 3.0https://sv.wikipedia.org/wiki/Idegran#/media/Fil:Taxus_baccata_’fastigiata’.jpg

I slavisk mytologi så är eken det viktigaste trädet, och det kan tyckas aningen slumpmässigt att just asken var det heliga trädet i fornnordisk mytologi. Men kanske har det att göra med att Ask är ett hårt träslag som har använts till att göra spjut utav. Spjut är ju ett av Odens attribut.

I en intressant nyöversättning av Völuspa, så beskrivs Yggdrasil som “ett högt träd bestänkt med vit lera”. Att jämföra med den mer traditionella översättningen

En ask vet jag stånda,
den Yggdrasil heter,
ett väldigt träd, överöst
av vita sanden.

Valans spådom, Erik Brate

Kanske är den nya översättningen inte lika vacker, men den kanske bibehåller mer av originalets innebörd.

Det finns några träd belagda på hällristningar. Från Foss i Bohuslän så kommer nedanstående träd. De är avbildade i par. Det vänstra trädet skulle kunna vara en gran. Bortsett från att det inte fanns gran i Bohuslän under bronsåldern. Granen vandrade in från Finland ungefär vid bronsålderns början, och det tog ända in på 500-talet EFTER kristus innan det fanns gran i Småland.

Så vi kan kanske utesluta gran. Skulle det kunna vara en idegran? Ja, antagligen är detta mer troligt. Idegranen flyttade in i Sverige från söder när inlandsisen drog sig tillbaka och det var inte förrän klimatet blev kallare i slutet av bronsåldern som den pressades söderut.

Träd från Foss i Bohuslän
http://hallristning.se/dok_foss.html

Trädet till höger ser lite märkligt ut. Grenarna ser mer ut som drakhuvuden än som grenar. Fast om man tittar närmre på det vänstra trädet så ser faktiskt vissa av dess grenar likadana ut.

Kanske är det också ett heligt träd. Men finns det några fler heliga träd i fornnordisk mytologi?

Faktum är att det gör det. I Grimnismal nämns ett träd som heter Lärad. Detta omnämns i Grimnismal.

Heidrun heter geten,
som på Härfaders sal
står och gnager av Lärads grenar;
en kanna skall hon fylla
med det klara mjöd;
det mjödet ej minskas kan.

Hjorten Eiktyrner heter,
som på Härfaders sal
står och gnager av Lärads grenar;
från hans horn drypa
droppar i Vergelmer,
därifrån alla vatten välla.

Grimnismal 25, 26

Normalt tolkas detta som bara ytterligare ett namn på Yggdrasil. Men tänk om det inte var det? Tänk om det fanns två träd?

De första människorna kallades för Ask och Embla, vilket betyder Ask och Alm. Alltså också en referens till träd. I det här fallet handlar det mer om att träslagen har egenskaper som kännetecknar de båda könen. Kanske är dessa par av träd just de första människorna, men det känns långsökt.

Finns det fler träd på hällristningar, och är de i så fall avbildade i par?

Det finns ett par av träd på hällristningen i Himmelstalund utanför Norrköping. De befinner sig tydligtvis ombord på ett skepp tillsammans med en människofigur. Intressant nog så är även träden ovan ristade precis ovanför ett skepp, men i det fallet så är det inte tydligt att de hör samman.

Träd på skepp Himmelstalund
https://www.norrkopingsstadsmuseum.se/wp-content/uploads/hallristningar-norrkoping.pdf

Det tredje exemplet jag har lyckats hitta finns vid Torsbo. Det ser ut som ett barrträd precis som det ena trädet i Foss, och de båda träden i Himmelstalund, men i det här fallet så verkar det vara ensamt.

Så, vi har två exempel på träd som förekommer tillsammans i par, och ett som förekommer ensamt. Kanske är det en utveckling i mytologin. Det vore intressant att veta hur kronologin ser ut mellan dessa olika hällar. Är varianten med två träd äldre än den med ett, eller tvärt om.

I vilket fall, så ser det ut som att Yggdrasil kan ha haft en kamrat i Lärad, och att åtminstone Yggdrasil faktiskt var en idegran om det inte var en Ask.