Nollning, Staffansritt och våldsamma män från öster

Hösten har anlänt, och med den den årliga moralpaniken över nollning. Varje år är historien den samma, nollning innebär fylla, sexuella trakasserier och bara tragik i största allmänhet. Missförstå mig inte, jag förespråkar varken fylla, sexuella trakasserier. Men, nollning är ett exempel på en ur-mänsklig företeelse. Nämligen övergångsritualer.

En övergångsritual är när en pojke övergår från att vara pojke till att vara man, eller när en flicka övergår till att vara kvinna. Före ritualen har man begränsat ansvar för sina handlingar, men även begränsade befogenheter. Efter ritualen så har man fulla befogenheter och fulla ansvar för sina handlingar.

Detta är ett fenomen som förekommer i alla kulturer i världen. Det verkar vara ett så grundläggande behov att om man försöker stoppa en yttring för detta behov, så uppkommer genast ett annat. Men, eftersom alla dessa ritualer på ett eller annat sätt innebär gränsöverskridande och regelbrytande så är det givetvis något som vårt moderna samhälle till varje pris vill hindra. Vi förväntas vara barn hela livet, från vaggan till graven i statens trygga famn.

Så, vet vi något om hur sådana ritualer gick till på bronsåldern?

Faktum är att vi faktiskt kan veta en del om detta trots att det inte finns några skriftliga källor. Nyckeln är att jämföra olika kulturer som vi vet delar ursprung i den proto-indoeuropeiska kulturen.

En mycket viktig ritual, som återkommer på många platser genom hela historien så långt bak vi kan se, är en tradition som i korthet innebär att unga män samlas i gäng och ställer till med ofog. Nej det handlar inte om kriminella ungdomsgäng. Eller på ett sätt kanske det är samma sak. Det som skiljer denna tradition från ren huliganism är att den är socialt accepterad, organiserad, begränsad av traditionen och att den bara får genomföras med samhällets godkännande.

Vi börjar i min barndom. Vid påsk klädde vi ut oss till påskkärringar och påskgubbar och gick runt mellan husen och sålde påskkort mot godis. Det var en väldigt enkel tradition, som förhoppningsvis lever kvar på vissa ställen trots att “halloween” har tagit över mer och mer.

Båda dessa traditioner, tillsammans med Luciatåget, är kvarlevor från en äldre svensk tradition som kallades Staffansritt. Den inföll på annandagen (Staffansdagen), och innebar kappritt mellan unga män. Antagligen så är det en pre-kristen tradition, som har givits en kristen inramning (som alla andra kristna traditioner). Staffansritten var en del av en större tradition med lekar som lektes runt Jul. Olof Rudbeck beskriver hur vilda dessa lekar kunde vara.

Karllekarna hålls tämligen hårda än i dag, så att mången får utstå både blått öga och brutna armar och ben, dock inte som fordom. De som i dag hållas är dessa: Nappa stek, blindbock, mussla sko, tämja stutar, torka malt, rida till kungs, sko blacka, dra gränja, spänna kyrka, Mig möter med hundra stöter, Marcus vill du ha dask, segla till Tyskland, stå i så, krypa till krysset och många andra, som förrättas med hugg och slag, dock måttligen. Om jag här skulle beskriva dem alla så bleve därav en hel bok.

Olof Rudbeck

Just Staffansritten, eller “Staffansskedet” har distinkt hedniska drag av en hästkult. Bland annat berättas det att man så sent som på 1600-talet åderlöt hästar och bevarade blodet som en stärkande dryck. Detta ger en inblick i gamla ritualer där man offrade hästar. Något som det finns gott om exempel från Vikingatiden och ända tillbaka till de Ukrainska stäpperna. Bland annat detta gav upphov till motstånd från kyrkan.

Staffansryttarna red runt mellan gårdarna och framförde sånger, till häst. Om de inte fick den uppskattning de förväntade sig så ställde de till med hyss. Bus eller godis. (Även om vi när jag var liten inte sysslade med bus som påskgubbar.)

Jag hittade en intressant artikel om en tradition som heter Vardish, som utförs i dagens Dagestan i södra Ryssland. Traditionen bjuder att de yngre männen, en gång om året samlas i avskildhet och ägnar sig åt att äta och dricka (ja, alkohol trots de är muslimer). I samband med detta så övar de sig i brottning och andra kraftprov. På kvällarna så går de ut i byn, utklädda till gubbar och sjunger för folket i husen. Om de träffar på någon medan de går mellan husen, eller om någon försöker hindra dem, så får de räkna med ett kok stryk.

En annan intressant aspekt med Vardish är hur de har en tydlig hierarki mellan männen som deltar. Äldre män går före yngre. Män med fler barn går för dem med färre. Fler söner räknas före fler döttrar. Och så vidare. Detta gör givetvis att man inte behöver ödsla tid åt att etablera en informell hierarki. Det enda undantaget är att det varje år utses en ledare för ceremonin, genom omröstning.

Låt oss nu gå ett par tusen år tillbaka i tiden till Sparta. I Sparta hade man ett system som kallades för Agoge. Unga män skildes från sina familjer vid sju års ålder och levde därefter i en grupp tillsammans med en lärare och andra pojkar. Utöver att de tränades i stridskonst, så sägs det att de hela tiden fick lite för lite mat så att de skulle lära sig att stjäla om så krävdes. Dock straffades de om de blev avslöjade.

Så, vi ser mönstret. Fysisk träning, eller lekar. Stöld eller tiggeri för uppehället. Det är alltså ett mönster som vi nu har spårat tillbaka till Lycurgus som levde på 800-talet f.kr. Dvs. samtidigt som bronsåldern fortfarande hade några hundra år kvar i Norden.

Men, vi är inte helt färdiga än. Om man studerar DNA hos dagens europeiska folk, så ser man att de Indoeuropeer som vandrade in främst var män. Det ser ut som att de kom in, konkurrerade ut (eller slog ihjäl) männen och tog sig lokala fruar.

Så det är antagligen detta som är nyckeln till hela traditionen, och nyckeln till varför den indoeuropeiska kulturen var så framgångsrik.

Tänk dig ett gäng med påskgubbar till häst som istället för att bara be snällt om godis, hotar med att slå ihjäl dig och ta dina döttrar om du inte ger dem det de vill ha i form av mat och rikedomar?

Tänk dig samtidigt att du själv kommer från en fredlig tradition av jordbrukare. De här unga männen är dessutom grövre byggda och längre än dig själv. Du har inte tränat i hur man slåss medan de här unga männen inte verkar ha gjort något annat i hela livet. Vad kan du göra?

Kanske är det bästa du kan göra att gifta bort dina döttrar med dem och hoppas att dina nya svärsöner ska kunna skydda dig och resten av familjen från sina fränder. Detta utspelade sig i massiv skala över hela Europa mellan 3500 och 2800 f.kr.

Resultatet är att vi alla talar språk som härstammar från det språk som dessa våldsamma unga män från öster talade, och att vi i Sverige har cirka 60% av deras DNA.