En Neolitisk massaker i Polen

Och tips på en bra podcast

Jag ramlade över en mycket bra podcast idag; “The Insight” (här på iTunes) som produceras av insito.me som är ett företag som säljer DNA analyser till privatpersoner. Tydligen har de ett stort intresse för populations DNA studier, för de producerar mycket om just detta ämne.

Det mest intressanta avsnittet jag har lyssnat på hittills diskuterar en artikel (länk) där ett forskarlag har undersökt en grav i sydöstra Polen där man har hittat lämningarna efter 15 människor som har mördats i vad som måste ha varit en stor tragedi cirka 2880–2776 f.kr.

Det som är unikt i den här studien är att man har lyckats isolera DNA från samtliga skelett. Därför har man kunnat bestämma inte bara kön och ålder, utan dessutom släktrelationer mellan de döda. Detta i sin tur leder till en del intressanta slutsatser om samhället i fråga.

Detta är precis den tid som vi har diskuterat tidigare på den här bloggen, när indoeuropeiska stammar vandrar in från sydost. Marija Gimbutas drev en teori om att Europa före invasionen var befolkat av matriarkala, fredliga folkslag som erövrades och utplånades av mordiska ryttare från stäppen öster. De senare begravde sina döda i gravhögar, Kurgan på ryska, som gav teorin sitt namn.

Mycket av hennes teori har motbevisats under åren, men hon ska alltid bli ihågkommen för att vara den som längst, och mest framgångsrikt försvarade teorin om var indoeuropéerna kom ifrån. I den här artikeln läggs ytterligare ett bevis mot att det skulle ha rått en utbredd matriarkal kultur innan indoeuropéernas invasion till handlingarn.

Eftersom man har kunnat kartlägga släktskapen, så har man kunnat se att de vuxna männen är nära släkt, men att de vuxna kvinnorna inte är nära släkt, varesig med männen eller med varandra. Detta tyder på att den här stammen hämtade fruar utifrån. Något som i sin tur tyder på att samhället var patriarkalt.

Det intressanta i det här fallet är att det främst är barn, kvinnor och yngre män som har begravts. Inga äldre män finns i graven.

En annan intressant detalj är att de döda, även om de har lagts i en massgrav, har lagts tillsammans. Mödrar har begravts omfamnande sina barn. Föräldrar har begravts tillsammans. Det är uppenbart att de som begravde de döda kände dem väl.

Kanske var det så att männen var borta från hemmet när byn överraskades av fiender. När de sedan kom hem begravde de sina släktingar. Eller så kanske männen dödades på ett slagfält och kvinnor som hade undkommit sedan begravde dem som dog i byn. Man kan se att en del mödrar “saknas” bland de döda.

De döda i graven har utsatts för mycket grovt våld, särskilt mot huvudet utan att det finns spår av att de ska ha skyddat sig. Det ser alltså ut som att någon har fångat kvinnor och barn för att sedan klubba ihjäl dem. Antagligen med något som liknar “yxorna” på bilden, vilka i själva verket var klubbhuvuden och antagligen mycket effektiva sådana.

Det “normala” i stamkrigföring är att man försöker döda alla män, och sedan tar kvinnorna (och barnen) tillbaka till sin egen by. I det här fallet ser det inte ut så. Varför? Vad ledde upp till denna massaker? Spännande frågor.