Palissader i Skåne och Europa

Jordbruket kom till Europa genom invandring från Grekland, en process som startade cirka 8500 f.kr. Som vi har sett tidigare, så tog det några tusen år innan det nådde ända upp till Norden. Men 3950 f.kr., så anlände jordbruket och med den trattbägarkulturen.

Med början ungefär 2900 f.kr. så kommer stridsyxekulturen in i Europa. Bara några hundra år senare så försvinner alla spår från den tidigare trattbägarkulturen. Från genetiska bevis så kan vi se att den inte sker genom en total utplåning av befolkningen, men på något sätt så har kulturen ersatts.

En ledtråd till vad som har hänt ges i de palissader som man tidigare har hittat i centraleuropa, men som nu även börjar hittas i Sverige. Till exempel i samband med anläggningen av citytunneln i Malmö så har man hittat fyra palissader. I Lund har man hittat en, och i Dösjebro nära Eslöv så har man hittat en. I Europa har man hittat cirka 800 palissader.

Dessa var stora anläggningar konstruerade genom att man grävde ett dike. Innanför detta reste man trästockar med någon meters mellanrum. Mellanrummet täckte man med grenar och lera. Dessa palissader fanns oftast i två lager. Palissaderna var så stora att det måste ha krävt hundratals man-månader för att konstruera dem, och tiotusentals träd för att bygga. En av palissaderna i Malmö inhängande ett område närmare 4 hektar (det betyder en diameter på drygt 200 meter).

Arkeologer har spekulerat i varför dessa byggdes. Man verkar ha velat undvika att tänka i termer av försvarsanläggningar. Istället har man förklarat dessa som kultplatser, vilket brukar betyda att man inte vet.

Vad man vet är att det verkar ha skapats en hel massa flintyxor i dessa inhängande områden, och att man har hittat bränd flinta och flinta som ser ut att vara nedgrävd som offer. Vid åtminstone en anläggning har man hittat stora mängder pilspetsar vid ingångarna, vilket tyder på strid.

Så, hur ska vi då tolka detta? Vi har tecken på strid och vapentillverkning. Vi har ett nytt folk som vi vet senare kommer att dominera det ursprungliga, som vid den här tiden är på väg in. Det låter onekligen som att dessa anläggningar har byggts på grund av att man har känt sig hotade av nykomlingarna? Om man ser till vad som hände med deras kultur, så ser det onekligen ut som att deras oro var befogad.

Det är nästan så att man ser bilden av härjande gäng av unga krigare som kör runt inhägnaderna viftande med båtformade yxor från sina tvåhjuliga stridsvagnar. Innanför palissaderna har jordbrukarna samlat sina kor som var målet för krigarnas räd. De knackar fram sina något klumpiga yxor och förbereder sig för att försvara sitt fort om det blir anfallet.

Det intressanta här är att detta borde ha pågått under ett par generationer. En konflikt som borde ha satt sina spår i berättelser under lång tid. Det intressanta är att vi, dagens Nordbor och Tyskar, är ättlingar till både dem som körde runt utanför palissaden, och dem som var innanför och försvarade sina kor. Och det är här som jag tror att det finns en mytologisk dimension.

Ett centralt tema i fornnordisk mytologi är tanken om Midgård och Utgård. I Midgård bor människor och gudar i harmoni. I Utgård bor Jättarna och kaos råder.

Kan detta vara ett minne av när Asarna besegrade Vanerna? Var det så att Asarna flyttade in hos Vanerna? Är det därför så många Asar är släkt med, eller gifter sig med Jättar?

Forskningen kring Mellanneolitiska Palissader är väldigt ny, och har tagit fart först i och med de anläggningar som man hittade i Malmö under Citytunnelprojektet. Den här avhandlingen från 2009 är en bra sammanfattning av forskningsläget då. Men om jag får göra en förutsägelse, så kommer fler och fler av dessa att upptäckas.

Det finns massor med palissader i Sverige som man hittills har antagit kommer från Medeltiden. Om man gör en noggrannare åldersbestämning av dessa skulle jag tro att man kommer att hitta fler. Nu när man vet vad man ska leta efter.