Krumsvärd i Danmark och Sverige

När jag nyligen var på Historiska museet i Stockholm, så fotograferade jag ett krumsvärd som hittades i Norrö, Heda Socken i Östergötland. Detta svärd är lite märkligt på grund av att det ser ut som ett svärd med skida, men det är helgjutet i brons.

Bronssvärdet från Norrö, Östergötland

Ett nästan identiskt svärd har hittats i Rörby i Danmark. Bilden nedan är av det ena av två svärd som hittades samtidigt. Dessa båda är identiska bortsett från att ett skepp är ristat på det ena svärdet.

Bronssvärdet från Rörby, Danmark

Jag har sökt på nätet efter någon analys av likheterna, men inte hittat någon. Om man bara jämför bilderna ovan, så slås man direkt av att de verkar vara nästan identiska. Det undre, Danska svärdet har en ögla på ovansidan, nära handtaget. Denna saknas på det Svenska.

Man kan även notera att båda svärden har någon slags bulor nära den punkt där krumningen börjar. Skillnaden är att det Rörumsvärdet har två bulor. Plattan längst bak på svärden skiljer sig också åt till viss del. Rörumssvärdets är större.

Den sista skillnaden är att de danska svärden är mer utsmyckade medan det svenska är ganska “stilrent”.

Det märkliga med dessa svärd är att de just ser ut som att skaparna har sett svärd i en skida utan att förstå att de är skilda delar. Svärden borde ha varit utmärkta som klubbor om man använde den raka sidan framåt, eller som yxor om man använde den krumma sidan framåt.

Kanske var det så att de skapades i ett övergångsskede när svärd fortfarande var en nyhet i norden. Under neolitikum så hade man använt yxor, och från början av bronsåldern så experimenterade man mest med olika former av yxor.

Experiment med olika yxformer. Norrösvärdet nederst.

Senare tog man kanske intryck söderifrån och började göra svärd. Kanske var det i denna process som dessa svärd kom till. Svärden är så pass lika att om det inte är samme gjutarmästare som har gjort dem, så har den senare i vart fall haft tillgång till den förstes verk.

Men varför är det en bula på det från Norrö och två på dem från Rörby? Varför?

[1] By Simon Burchell – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15549593