Filistéerna var Europeer

Filistéerna var Israeliternas största konkurrenter när de senare skulle etablera sig i det heliga landet. I det gamla testamentet beskrivs hur Samson ensam dödar 1000 filistéer och hur en liten pojke vid namn David dödar Filistéerna störste hjälte med hjälp av en slunga.

Bortsett från Israeliternas beskrivning av Filistéerna så nämns de som ett av Sjöfolken som invaderade Egypten i slutet av bronsåldern (ca 1200 f.kr.). I de Egyptiska källorna så kallas Filistéerna för Peleset tillsammans med Tjeker, Shekelesh, Denyen och Weshesh, Sherden och Teresh.

Vissa av dessa sjöfolk har man lyckats identifiera med hjälp av deras namn. Sherden kom från Sardinien, Denyen var Iliadens Danaier, Shekelesh var från Sicilien (uttala det med ett hårt C så blir det tydligt). Man har varit lika säker på att Peleset var Filistéer, men man har inte vetat var de kom ifrån.

Det man har vetat om Peleset/Filistéerna var att vissa av dem blev tillfångatagna och sedan gick in i Faraos armé. De fick bosätta sig fem städer i vad som idag är området kring Gaza mot att de skyddade Egypten mot olika vilda stammar från Levanten. Antagligen är detta ursprunget till det gamla testamentets beskrivningar.

En annan intressant historia är att Odysseus, när han måste berätta en falsk berättelse om vem han är, så berättar han att han deltog i ett slag mot Egypten där de förlorade. Han beskriver hur han under slaget lyckas ta sig ända fram till Farao och lägga sina händer på hans knän och därigenom lyckas han få nåd för sig själv och sina kamrater. Han tas upp i Faraos tjänst och får en framstående position och blir rik. Detta stämmer exakt med vad som hände Filistéerna. Så exakt att man kan säga att Odysseus i denna version faktiskt var Filisté.

Det visar sig nu att DNA som man har hittat i Filistéiska skelett visar att dessa människor härstammar från södra Europa. I detta fallet verkar det troligt, baserat på berättelserna nämnda ovan, att det skulle vara just Grekland eller någon av öarna i östra Medelhavet.

Man har även sett att denna grupp av indo-européer snabbt blandades upp, och bara några generationer senare så finns det inga genetiska spår kvar av dem. Antagligen hade de svårt att utöva sin kultur på grund av att de var under Egyptisk dominans, och utan sin kultur försvann de snabbt som folk.