Heliga drycker

Nektar är namnet på den sockerhaltiga vätska som blommor utsöndrar för att locka bin och humlor. Detta vet var och en. Men var kommer namnet Nektar ifrån?

Till svenskan är det inlånat från Latin eller Grekiska. I Romersk och Grekisk mytologi så är det en dryck som gudarna dricker och som har en livgivande och återställande kraft. Rent etymologiskt så kommer det från Indo-europeiskans *Nek- (gå under, förgås) och *trh (övervinna). Det är alltså något som överkommer förgängelse.

Utöver Nektar, så hade de grekiska gudarna även tillgång till Ambrosia. Ambrosia var något som de kunde äta, och som hade liknande egenskaper som nektar. Ambrosia är ett grekiskt ord som består av A- dvs. negation och Brotos dvs. dödlig.

Grekerna var inte de enda bronsåldersfolk som hade heliga drycker. I Rigveda nämns en helig dryck som heter Soma. Den ska vara stimulerande och kunna sätta människor i kontakt med gudarna. En hel bok i Rigveda ägnas åt Soma och Somaritualen. Tyvärr så finns inte receptet beskrivet, men man tror att det bland annat bestod av Ephedra och Cannabis. Vid utgrävningar i södra Ryssland så har man hittat de altare där man tillredde Soma. Det stämmer mycket väl med beskrivningarna i Rigveda, så arkeologerna är har dragit slutsatsen att det var härifrån som de beryktade Arierna flyttade ner till Indien.

I Rigveda så finns även en annan dryck, Amrita, som dricks av gudarna och håller dem unga. Den fyller alltså samma funktion som den grekiska Nektar. Men, namnet Ambrosia är etymologiskt nära besläktat med Amrita.

I nordisk mytologi så finns det en motsvarande dryck. För det första så har vi skaldekonstens mjöd som dvärgarna Fjalar och Galar bryggde från Kvasers blod när de hade mördat honom.

Jagad av Suttung så spottar Oden ut poesins mjöd i olika behållare. Dessvärre kommer en del ut i andra änden.
Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=679796

Den ger inte odödlighet, för i nordisk mytologi förlänas odödlighet genom att man äter av de äpplen som Idun plockar. Idun betyder “Den som föryngrar”.

Man kan urskilja två drycker/livsmedel som måste ha sitt ursprung i mycket gamla indo-europeiska traditioner och föreställningar.

För det första har vi den livgivande drycken / livsmedlet. Amrita, eller Iduns äpplen. Den som konsumerar dessa föryngras, och det är detta som håller gudarna odödliga.

För det andra har vi en hänryckande dryck. Soma, eller skaldekonstens mjöd. Den som konsumerar dessa blir hänryckt och kommer i kontakt med gudarna. Skaldekonsten var i nordisk mytologi när förknippad med Oden.

De Grekiska begreppen Nektar och Ambrosia passar inte riktigt in i den här mallen. Både Ambrosia och Nektar tillhör den första kategorin. Den hänryckande och inspirerande drycken saknas. Men dryckerna är två i respektive mytologi, och en av dem är vad som håller gudarna unga. Detta är uppenbart ett arv som går tillbaka till bronsåldern.