Forseti

Forseti är en av de mindre kända gudarna inom nordisk mytologi. Hans namn betyder någonting liknande “Ordförande”, och hans främsta funktion verkar ha varit att medla i konflikter.

I Gylfaginning 32, skriver Snorre att:

Foreseti är en son till Balder och Nanna Nepsdottir. Han äger i Himlen den sal, som heter Glitner, och alla de som till honom kommer med tvistemål, går alltid förlikta från honom.

Gylfaginning 32

I Grimnismal står det att

Glitne är den tionde;
på guldstöd vilar
salens silvertak;
där bor Forsete,
som frid evigt
mellan stridande stiftar.

Grimnismal 15

Forseti nämns inte mer i nordiska källor, men han verkar ha haft en stor roll för Friserna for vilka han var den ursprungliga laggivaren. Han förknippas även med Helgoland, som skall ha varit hans ö. Att han skulle vara son till Balder och Nanna kanske man kan ta med en nypa salt.

Jag har haft lite svårt att förlika mig med Forseti av två skäl. För det första så är han viktig nog att ha fått en sal omnämnd i Grimnismal, men han bedömdes inte viktig nog att finnas i någon av de andra bevarade källorna. För det andra så har inte Tyr fått någon sal tilldelad i Grimnismal.

Man skulle kunna säga att Forseti och Tyr delar samma ämnesområde, nämligen lag och rätt. Men där Tyr änvänder strid som metod för att avgöra tvister, så använder Forseti förlikning och försoning.

Jag tror att de gamla förstod att rättvisan stod på tre ben. För det första så kunde man göra upp i godo. För det andra kunde man ta sin sak till tinget. För det tredje så kunde man ta till vapen och utkräva sin rätt på slagfältet.

Om Forseti tar hand om det första benet, och Tyr (“Mars Thingus”) tar hand om de två andra så ligger det nära till hands att tro att Forseti och Tyr är olika aspekter av samma gudom.

Det kanske är mycket sagt att hävda att Forseti är ett annat namn för Tyr, men visst är det märkligt att de aldrig har setts tillsammans?

2 reaktioner på ”Forseti

 1. Får tacka för din kommentar på min recension – och hoppas att vi tillsammans, eller var för sig, kan få skåda Glitner en vacker dag. Detta med kopplingen mellan Tyr och Forsete, tror jag – kommer från det kontinentala Germanien. Det var Jacob Grimm som under det tidiga 1800-talet identifierade Frisernas Fosite med Forsete, och Mars Tingcsus-stenen hittades uppe vid Hadrianus Mur i Skottland, 1888 om man får tro Wikipedia – där frisiska kohroter i romerska armén faktiskt fanns – och samtidigt hittade man, på samma plats, en nedgrävd sten till ära för Baudihillia und Friagabis, säger Tyska wikipedia… Här döljs flera tidiga gudomar, som pekar bort mot bronsens tid, snarare än den romerska järnåldern, för någonstans ifrån måste de ju alla ha kommit, eller utvecklats ifrån, kan man tänka.

 2. Kommer nedar att “svära i kyrkan”, men anser att bevisen jag leder fram här är så starka att min slutsats är uppenbar. Forsetis identitet och roll kan enklast förklaras utifrån klassisk kaldeisk astrologi (och i djupare mening platonsk, neoplatonsk kosmologi).

  De 12 salar som nämns i Grimnismal motsvarar de 12 himmelska husen i klassisk astrologi. Det tionde huset motsvarar alltså Glitne, där Forseti skippar rättvisa. I kaldeiska systemet är det tionde huset är Stenbockens hus där Saturnus är herre. Det år ett hus som hanterar rättvisa, domstolsväsende, regler, materiela belöningar och straff, och via solens återfödelse även förlåtelse. Huset markerar tidens gång och balanserar det året som gått (julklappar till snälla barn, och en bit kol till de elaka). Så temat i Grimnismal stämmer väl överens med den kosmiska ordningen i andra ariska kulturer. (https://austincoppock.com/saturn-in-capricorn/)

  Ifall vi tar alla 12 himmelska salar och ställer dem mot deras Kaldeiska motsvarighet:

  1 – Första Salen är Tors hem Þrúðheimr.
  Placeringen motsvarar Arie som klassikt är styrt av Planeten Mars.
  Avbildas inom Tarot som Vagnföraren i triumf, och symboliserar den Gudomliga Viljan vilken driver världen frammåt.
  Väduren skall ge kvaliteter såsom mod, fysisk styrka, vijestyrka och en stark livskraft. Vilket är kvaliteter vi associerar med Tor. Identifikationen med stjärnbilden Vagnföraren förklarar även Tors getter.
  https://theastrocodex.com/1st-house-astrology/
  https://en.wikipedia.org/wiki/Auriga_(constellation)

  2. Andra Salen är Frejs hem Ydalir,
  Placeringen motsvarar Oxen, Taurus som styrt av Venus.
  Oxens tecken symbolierar materiellt överflöd, tillväxt, konst, njutning, ägande och rikedomar. Alla dessa kvaliteter stämmer väl överens med vad vi vet om Frej.Oxens tid är den tidiga våren, och en människokännare kan se hur denna period väcker lusten i människan.
  Oxen motsvarar även översteprästens kort i Tarot, då översteprästen ansvarar för att vara länken mellan himmel (Asgård), och Jord. Även Guden Frej är en länk mellan himmel och jord, vilket emnklast ses på midsommar då vi dansar runt svärdet han förför Jord med.
  https://www.tarot.com/tarot/hierophant-tarot-card-taurus-zodiac-sign
  https://theastrocodex.com/2nd-house-astrology/

  3. Den tredje salen är en av Odens sal Valaskialf
  Placeringen motsvarar Gemini, som srtyrs av Merkurius.
  Vi ser direkt att Oden, i sin roll Mercurius Augustus är härskare över detta hus, och att han här har samma roll som Merkurius/Hermes som ledsagare för de döda. Så även här har vi en tydlig koppling mella den omnämnda salen i Grimnismal och motsvarande hus i Kaldeiska systmet.
  Valaskjalf, inehåller även Odens tron, Hlidskjalf. Vilket enklast förklaras med att Solen når sin högsta punkt, Midsommar mellan Tvillingarna och Kräftan.
  Tvillingarnas tecken handlar om intellekt, om kunskap och om kommunikation, vilket samtliga är kvaliteter vi associerar med Oden. Det tredje huset som hör till berör även frågor som vänskap och umgänge vilket även det är i linje med de beskrivningar vi har av Valhall. Slutligen vill jag påpeka att det 3e huset är i direkt opposition med det 9e huset, som enligt detta schema skulle motsvaras av Frejas Folkvangr. Så att hälften skulle gå till Freja, och hälften till Valskjalf får enligt detta schema sin naturliga förklaring.

  Slutligen. Alla klassiska historier om tvillingar rymmer alltid en gåta om mänsklighetens tvedelade natur. En av tvillingarna dör och går ner till underjorden, varav en blir upptagen till Gudarna. Castor och Pollux, Remus och Romulus är här exempel. Vilket är ytterligare ett starkt argument för att mappningen stämmer väl överens.

  4. Den fjärde salen är Sagas Sǫkkvabekkr,
  Placeringen motsvarar kräftan, eller Cancer vilket traditionellt är styrt av Månen. Att namnet på salen betyder den sänkta banken ger oss en ledtråd till att kräftan är ett vattenjur, och tecknet ett vatten tecken.
  Detta hus hanterar allting som har med famillj att göra, och månen symboliserar den moderliga energin, kvaliteteér som är väl associerade till Odens maka Saga/Frigg. Tecknet är även associerat med familj i betydelsen personliga rötter och ursprung och därav kan vi även se varför Frigg här får titeln Saga.

  5. Den femte salen är Gladsheimr, himmelriket där de rättföärdiga döda hamnar.
  Placeringen motsvaras av Leo, som styrs av Sol.
  Det femte huset är ett hus av njutningar, fritid och glädje.

  6.Den sjätte salen är Þrýmheimr, i Jotunhem.
  Placeringen motsvaras av Virgo, Jungrun och här härskar jättinnan Skade. Intressant nog är Virgo anset som öst (och Aries väst), så passande nog har vi här hamnat i Jotunheim hos jättarnas jungfrun Skadi. Tecknet Jungru associeras med Kyla, analytisk förmåga, detaljorientering och en viss brist på flexibilitet. Vilket stämmer överens rätt bra med vår jättinna.

  Traditionellt skulle jag nog gissa att rollen som jungfrun även burits av Freja, då hennes himmelska vagn dras av katter (Leo) över himmelen under sommarhalvåret. I den grekiska myten dras virgo ner i underjorden när vintern börjar, för att sedan åter dyka upp på horisonten på vårens första dag. Den här typen av dubbla betydelser är rätt vanlig, då astro-teologi

  Tecknet Virgo är styrt av Merkurius och det sjätte huset berör allt som har med arbete att göra.

  7. Den sjunde salen är Balders Breidablick
  Placeringen motsvarar vågens tecken, Libra, styrt av Venus. Här inträffar höstdagjämningen och Solens nedstigande till underjorden (vinterhalvåret), men vi har även flera teman kopplade till Rättvisa (Balders son Forseti blir en tydlig association ifrån Vågens skålar. Vågen ger oss kvaliteter såsom frid, balans och skönhet och diplomati, så jag skulle vilja säga att vi återigen har en fulträff mellan stjärntecknet och Gudomen.

  Det sjunde huset rör allt som hör till äktenskapet,
  https://theastrocodex.com/7th-house-astrology/

  8. Den åttonde salen är Heimdals Himinbjǫrgr.
  Placeringen motsvarar Scorpio som styrt av Mars. Skorpionens tecken handlar om död och inre transformation, och här blir rollen som Asgårds väktare betydligt mer intressant. Det handlar alltså om vårt eget inträde till himmelriket. Hans sal är en borg, vilket antyder planeten Mars influenser, och skorpionen associeras med Mod, lojalitet, och Sanning med stort S. Så en tydlig bild av vår Gud framträder vilken är helt i linje med vad våra myter beskriver.

  Det åttonde huset gäller fördold kunskap, var vi kan skönja Heimdal i sin roll som Rig är människosläktets anfader, och med sin säd särskiljer han hög ifrån låg.
  https://theastrocodex.com/8th-house-astrology/

  9. Den nionde salen är Frejas Folkvangr.
  Placeringen motsvaras av Skyttens tecken, Sagitarius som är styrt av planeten Jupiter som styr allt som berör andlighet. Till Frejas Volkvangr kommer de vise, och andra hälten går till Valaskjalf mittemot. Ytterst passande då det Nionde huset är filosofins hus. Skyttens hus är associerat med kvalitéer såsom generositet, otålighet, livsglädje, och en något odiplomatisk kommunikation. Vilket rätt väl beskriver vår fagra Gudinna.

  https://theastrocodex.com/9th-house-astrology/
  Motsvarande Tarotkort är Måttfullheten, så vilken dygd Freja värdesätter är rätt uppenbart.

  10 Den tionde salen är Forsetis Glitnir,
  Capricorn, styrt av Saturnus. Tionde huset. Analys ovan.

  11. Den nionde salen är. Njords Noatún
  Placeringen motsvarar Vattumannen, vilken styrs av Saturnus. Att Njord är gift med Vinterns gudinnna kan vara relaterat till vädret i Januari, vilket skulle ge en rätt enkel läsning av denna myt. Det finns inte mycket att gå på för att beskriva Njords karaktär, men stjärntecknet indikerar en kreativ idealist, med stor människokärlek, och ett opålitligt humör som lätt brusar upp.

  12 Sliutligen har vi den 12 salen Víðarr´s Land Víði,
  Placeringen motsvaras av fiskarnas tecken, Pisces som styrt av Jupiter. Fiskar har karaktäten av att vara tystlåtna, omtänksamma och intuitiva, vilket har en viss överensstämmelse. Men går vi lite djupare i vår analys ser vi att det 12e huset beskrivs som huset för Jagets upplösning, där vårt allra innersta får sitt utryck. Den mystiska upplevelsen av självets upplösning och framträdandet av ett starkare, inre och sannare jag.
  I Jungiansk språkdräkt, det är här Egot dör efter att ha konfronterats med sin egen förkastate skugga. Den personliga upplevelsen av Ragnarök, den personliga transformation som utgör målet för det andliga livet i alla esoteriska system. De texter som finns bevarade i just detta lila stycke om Vidar i Grimnismal, visar för mig att denna dimension sågs som central i hedendomen, liksom i dess Ariska systersystem. En mer mystisk läsning av texterna är väldigt fruktbar, men måste lämnas som övning åt läsaren.

  https://theastrocodex.com/12th-house-astrology/

Kommentarer är stängda.