Bolmers högar

Bolmers högar ligger strax sydväst om Östra Grevie på väg mot Vellinge. Det är två högar som står bredvid varandra på en väldigt prominent plats i landskapet överst på en kulle med utsikt ända från Malmö i nordväst till Trelleborg i Sydost.

En brant stig från parkeringen upp till de båda högarna
Utsikten är magnifik från toppen av Bolmers högar

Som man kan se på kartan nedan så är Bolmers högar del av ett större område med ett dussin högar som kallas Steglarps gravfält. Men landskapet är strösslat med högar. Bolmers högar är dock de mest prominenta (om inte största).

Bolmers högar är den gröna pluppen vid skylten för M 585

Båda högarna har sjunkit ihop övertill, och det ser ut som att de är plundrade. Dock har jag inte hittat någon officiell bekräftelse på att så är fallet. Det KAN vara så att de har fallit in över en central gravkammare.

Enligt Wikipedia så är högarna resta cirka 1300 f.kr. (oklar källa) men enligt Bengans historiesidor (se länk ovan) så är de inte utgrävda, och man kan därför inte säga säkert. Detta visar den stora osäkerheten som råder kring de svenska bronsåldershögarna, och man kan undra hur man kan dra några slutsatser om hur bronsåldern spred sig när man inte vet när högarna är byggda.

Känslan av att stå överst på den norra högen och blicka ut över landskapet är magnifik. När det var “århundradets blodmåne” för några år sedan var det många som samlades där för att se månen försvinna och sedan återfödas.

Kanske kom några av åskådarna nära den känsla som bronsålderns folk hade när de hade lagt sin döde Jarl i högen och de offrade kor, får och kanske till och med människor för att säkerställa hans återfödelse i Valhall.

Om du kör förbi högarna någon gång, stanna då och meditera en stund över vår uråldriga historia. Kanske kommer du ett steg närmare Tyr. Kanske kommer du ett steg närmare att återfödas i Valhall.