Solens omlopp som hällristning

Under vår hällristnings-safari i helgen så såg jag en intressant hällristning på Yxhällen, som kanske handlar om solens omlopp.

Solen, en häst och ett skepp

Till höger i bilden finns en häst avbildad med fötterna åt höger i bilden. Till vänster om den i bilden finns ett skepp. Allra längst till vänster i bilden finns en stor helt cirkulär formation. Allt binds samman av en stor njurform som binder ihop hästen och solen.

En myt som även finns i Grekisk mytologi, så bärs solen fram under dagen på en vagn som dras av hästar. Under natten så färdas den på en båt till gryningen, där den återigen stig upp på solvagnen.

Kanske är ovanstående ristning en schematisk beskrivning av detta förlopp. Tyvärr så räknas det en vagn för solen att färdas på, och jag kan inte säga om den stora cirkeln är ristad, eller om den är sentida.