Östergötland, det heliga landet

Aska är en liten by öster om Vadstena som ligger vid stranden av Vättern. Idag finns här en mekanisk verkstad, några bostäder och en stor hög. Fram till 2012, så var man övertygad om att detta antagligen var en gravhög, men då reste arkeologen Anders Carlsson från Stockholms Universitet till platsen.

Det han lade märke till var att detta inte var en gravhög, utan formen påminde istället om högar som man har funnit i både Uppsala och Sigtuna. På dessa platser har man vid utgrävningar funnit att de var konstgjorda kullar på vilka man har byggt hallar. En hall var ett stort hus där en storman kunde hålla gillen, utöva religiösa ceremonier och planera räder mot fiender.

Aska är intressant, inte minst på grund av sitt namn. Aska, “asken”, pekar definitivt tillbaka till Yggdrasils Ask. Strax öster om Aska ligger också mycket riktigt Götala, vars namn betyder Göte’s helgedom. Göte, Gaut, är ett tidigt namn på Oden.

Linfält nära Aska

Under år 2020, så kom äntligen utgrävningen som Anders Carlsson efterlyste till. Och det visade sig att han hade helt rätt. Man upptäckte resterna av en femtio meter lång hall, där stockarna som höll uppe taket var omkring en meter tjocka. Det var alltså en massiv byggnad, väl värd en Östgötakonung. Utöver detta, så hittade man en stor mängd så kallade guldgubbar.

En anmärkningsvärd detalj är dock att det verkar som att man städade platsen noga i samband med att man slutade använda den, vilket är rätt svårt att tolka. Antingen betydde det att man flyttade verksamheten, eller att man kanske avslutade den. Kanske en ny generation konverterade till kristendomen och i samband med detta så städade de undan den äldre generationens gamla gudabilder.

Askahögen sedd från öster, spåren av utgrävningen syns fortfarande

I regionen runt Vadstena finns även flera andra viktiga historiska platser. Bland annat Birger Jarl och Heliga Birgitta föddes i traktens, och båda var del av Folkungaätten som var en av Sveriges viktigaste kungaätter.

Söder om Vadstena finns också Omberg, där det finns rester av en fornborg från järnåldern. Vid foten av Omberg, mellan bergets branter och sjön Tåkern, så anlade Heliga Birgitta Alvastra kloster. Detta visar att hon var väl medveten om platsens strategiska läge.

Ett av många stup på Omberg

Men, själva Omberg var heligt långt innan Birgittas tid. I folksägnerna berättas det att berget var hem åt en drottning Omma. Det berättades om henne att hon var gift med Oden, och att hennes namn då skulle ha betytt “Omes maka” där Ome skulle vara ett annat namn för Oden.

Det berättas vidare att hon alltid uppträdde iklädd en ugglemask. I denna berättelse så verkar hon snarare vara en slags prästinna, för när hon blev gammal så tog hon in en ung kvinna och lärde upp henne i sina konster varvid hon kastade sig själv från en klippa ner i sjön. Kanske är det så att det har handlat om en prästinna i en Odenkult.

Ju mer man gräver i namn och sägner i trakten runt Vadstena, desto mer ser man Odens närvaro. Särskilt namnet Götala är intressant, och det skall bli spännande att se om man kan få till stånd utgrävningar där i enlighet med Anders Carlssons önskningar.

Det skall dock påtalas att det här inte är det enda Götala som finns. Det finns nämligen ett till i närheten av Skara. Även där skulle vi kunna lära oss mycket av utgrävningar. Det vore till exempel mycket intressant att se vilket Götala som är äldst.

Namnen Gaut, och Götar, är härledda från ett ord för att rinna ut, “gjuta”. Så det ligger nära till hands att tro att Gaut-kulten uppstod och Götarna tog sitt namn vid någon typ av utlopp, exempelvis Vänerns utlopp i Göta älv. Men arkeologiska resultat måste nog ändå anses ha större bevisvärde.

En reaktion på ”Östergötland, det heliga landet

  1. Intressant inlägg som vanligt – nämnde själv Östergötland i ett annat sammanhang i min egen blog, angående Erik och Alrik, eller Erik och Yngve i Kimstad…

Kommentarer är stängda.