Var kommer du ifrån?

Var kommer du ifrån?
Hur kom du hit?
Var växte du?

Hade du rötter som drack ur källor djupt under marken?
Växte din krona högt upp mot himlen?

Föga förmår du.
Ande du saknar och kraft.
Ej blod, ej röst, ej rosig hy du har.

Vi ställde dig upp.
Vi gav dig ande, kraft och blod.
Du satte rötter som drack ur källor djupt under marken.
Din krona växte högt upp mot himlen.

Hösten kom
och sedan vintern.
Yxtid, klingtid,
vindålder, vargålder.

Du skälvde då
där du stod
och jämrade dig.

Föll du då
där på stranden
den sjunde vågen
förde dig sen
till främmande strand.